Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

MARKOVIĆ: KOMUNALNE SLUŽBE DA RADE EFIKASNIJE

08.11.2018
image

Premijer Duško Marković, na današnjoj sjednici, na kojoj je Vlada usvojila Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2017. godinu, najavio je da će sa predsjednicima opština lično razgovarati na ovu temu i da će se založiti za jačanje pritiska na lokalne komunalne službe kako bi djelovale efikasnije.

U Izvještaju je navedeno je da dostavljeni podaci ukazuju da je u Crnoj Gori u 2017. godini sakupljeno 254.523 tona komunalnog otpada sa kabastim i ,,zelenim“ otpadom, što iznosi 98 odsto procijenjene količine proizvedenog komunalnog otpada.

,,Takođe je navedeno da jedinice lokalne samouprave nijesu organizovale upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom te da je potrebno da jedinice lokalne samouprave nastave preduzimanje aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta koji bi trebao da sadži podatke o lokacijima sa koordinatama, procjenjenim količina otpada na tim lokacijama, fotografijama i planom sanacije”, navode oni.

Vlada je ukazala jedinicama lokalne samouprave da je neophodno da na propisan način vode precizne evidencije o otpadu, što je i njihova zakonska obaveza, te da nastave aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta kao i da organizuju upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je zaduženo da u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, nastavi kontinuirani rad na jačanju ekološke svijesti u mikro sredinama o ekološkim i ekonomskim prednostima pravilnog upravljanja otpadom.

U diksusiji, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, ukazano je na potrebu preduzimanja dodatnih aktivnosti na podizanju svijesti građana o odlaganju otpada.