Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

MARKOVIĆ: NA SJEVERU AKTIVNO 50 GRADILIŠTA

17.07.2019
image

Predsjednik Marković je rekao da je, kada je riječ o poljoprivredi od ukupno realizovanog Agrobudžeta u prošloj godini više od 50 % sredstava bespovratne podrške usmjereno prema Sjevernom regionu.

Premijer je pomenuo značaj razvoja sporta u tom području pomenuvoši da je Ministarstvo sporta i mladih uspostavilo servis „Evropska omladinska kartica”, koji obezbjeđuje 60.000 povlastica za mlade u 37 zemalja Evrope.

„Ovu karticu posredstvom Ministarstva dobilo je 1.500 mladih ljudi sa sjevera Crne Gore“ – rekao je premijer.
Govoreći o potrebi unapređenja administrativnog aparata u Sjevernom regionu.

“Uvjeren sam da je postojeći administrativni aparat na svim nivoim je odveć dovoljan i za veće zemlje od Crne Gore. O unapređenju i potrebi viših dometa tog aparata valjalo bi diskutovati. Stoga rješenje za objektivne probleme građana o kojima ste govorili, ne treba tražiti u dodatnom administriranju, već u podizanju efikasnosti postojećeg sistema. A to se radi na sledeći način, ili na više načina: uvođenjem tehnoloških inovacija primjerenih digitalnom dobu u kome živimo, čime će državni servisi (prvenstveno javne usluge) biti dostupnije, efikasnije i jeftinije; zatim, podsticanjem preduzetništva i stručnim usavršavanjima, posebno u sektoru prozvodnje, čime će se povećati zaposlenost i stvarati kvalitetna i održiva radna mjesta koja će doprinositi poreskoj i penzionoj politici, punijem državnom Budžetu i dodatnom smanjenju deficita Fonda PIO. E u takvom ambijentu mi nećemo više govoriti o potrebi snaženja administrativnog aparata u brojčanom, već u operativnom smislu. Tek kada dostignemo taj nivo - možemo kazati da administrativni aparat ispunjava svoju svrhu u punom kapacitetu, i daje suštinski doprinos kvalitetu života svakog pojedinca. Vrata Vlade uvijek su otvorena za sve predloge koji za cilj imaju snaženje servisne uloge države i podizanje njene efikasnosti, kako bi na najbolji način služili potrebama naše privrede i građana, a ne za povećanje cijene tog servisa koji pada na teret tih istih građana“, kazao je predsjednik Vlade Duško Marković.

On je u toku Premijerskog sata kazao i da je prosječna penzija u Crnoj Gori za oko 50 eura veća nego u Sjevernoj Makedoniji, a za oko 65 nego u Srbiji, te između 80 i 100 eura veća nego u Bosni i Hercegovini.

“Kada govorimo o visini iznosa penzija, jasno je da želimo više i sa jasnim ciljem: permanentno unapređenje statusa naših najstarijih, a bogami i zaslužnih članova našeg društva”, istakao je Marković.