Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

NUHODŽIĆ: STAĆEMO NA KRAJ KRIMINALCIMA KOJI MISLE DA SU IZNAD ZAKONA

17.07.2019
image

Ministar unutrašnjih poslova Melvudin Nuhodžić, je na sjednici Biroa za operativnu koordinaciju aktivnosti organa koji čine obavještajno bezbjednosni sektor, ocijenio da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori stabilna, ali da treba operativni i obavještajni rad na terenu intezivitrati u smislu prikupljanja podataka o organizovanim kriminalnim grupama.

Ministar je istakao da treba intezivirati aktivnosti na identifikaciji novih pripadnika u organizovanim kriminalnim grupama koji su regrutovani, finansijskim transakcijama i lokacijama na kojima borave članovi organizovanih kriminalnih grupa.

"Nadležni organi moraju kontinuirano preduzimati sve mjere na utvrđivanju lokacija na kojima borave bezbjednosno interesantna lica i pripadnici kriminalnih grupa. Važno je i da ove informacije razmjenjujemo sa partnerskim službama", saopštio je Nuhodžić.

Na sjednici je pozitivno ocijenio rad Uprave policije i drugih bezbjednosnih organa u prvih šest mjeseci ove godine, uz konstataciju da su profesionalno i posvećeno radili i ostvarili značajne rezultate.

"Realizovane akcije su najbolji i najkonkretniji dokaz da niko nije jači od države i da nema nedodirljivih i zaštićenih. Kriminalcima koji misle da su iznad zakona i da mogu prevariti institucije sistema, staćemo na kraj", kazao je Nuhodžić.

Konstatovano je da treba uložiti dodatne napore na unapređenju regionalne i međunarodne saradnje, u cilju efikasnije borbe protiv krijumčarenja narkotika.

"Od organa koji čine obavještajno-bezbjednosni sektor očekujem da zadaju još oštriji i odlučniji udarac organizovanim kriminalnim grupama", poručio je Nuhodžić.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, usvojena je i Informacija o mjerama na obezbjeđenju državne granice i suzbijanju ilegalnih migracija. S tim u vezi, Biro je ukazao da primarne aktivnosti treba usmjeriti na prevenciju i borbu protiv krijumčarenja migranata, kroz jačanje koordinacije i sinergije policijskih tijela, analizu rizika i prikupljanje i razmjenu obavještajnih podataka, kao i poboljšanje kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta.

Zaključeno je da je značajno da sve policijsko-tužilačke aktivnosti koje rezultiraju procesuiranjem članova organizovanih kriminalnih grupa i njima bliskih lica, budu propraćene i odgovarajućom kaznenom politikom, kako bi se u potpunosti ostvarila svrha kažnjavanja predstavljena kroz principe specijalne i generalne prevencije.