Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

POTPISANI UGOVORI ZA OČUVANJE KULTURNIH DOBARA

13.03.2019
image

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović potpisao je ugovore o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu. Navedenim Programom obuhvaćeno je 85 projekata i programa i izdvojena sredstva u iznosu od 1.132.000,00 € Ugovori su potpisani sa 33 realizatora iz reda nacionalnih i opštinskih javnih ustanova, samostalnih organa uprave iz oblasti kulturne baštine i organa lokalne samouprave. Brojni su projekti koji će biti realizovani na teritoriji naše Opštine.

"Znamo da je kulturna baština prioritet svih savremenih državnih politika i dugoročni resurs, koji su nam ostavili naši preci i povjerili da čuvamo za buduće generacije. Rukovodeći se time, Ministarstvo kulture prioritetno se opredijelilo za zaštitu i očuvanje kulturnog nasljeđa i prenošenje provjereno dobre prakse prethodnih generacija budućim generacijama, u što autentičnijem stanju", istakao je Ministar Bogdanović.

"Uvažavajući značaj ovog strateškog dokumenta, Ministarstvo kulture je Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2019. godinu, obuhvatilo 85 projekata predloženih od strane nacionalnih i opštinskih javnih ustanova i samostalnih organa uprave iz oblasti kulturne baštine, uključujući i druge subjekte koji doprinose zaštiti, unaprijeđenju i popularizaciji kulturne baštine, koji se u najvećem dijelu odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima iz grupe fizički najugroženijih. Pored navedenog, Programom su tretirana i prezentacija i popularizacija kulturne baštine, edukacija i doedukacija stručnog kadra i tehničko-tehnološko osavremenjavanje lokalnih i nacionalnih institucija, a sa ciljem unaprijeđenja uslova za obavljanje muzejske, bibliotečke, kinotečke, arhivske i konzervatorske djelatnosti. Programom zaštite i očuvanja za 2019. godinu, izdvojeno je 1.132.000 eura. " dodao je Ministar.

Kada je riječ o projektima koji će biti realizovani u Opštini Nikšić najznačajni su:

Sprovođenje konzervatorskih mjera u skladu sa konzervatorskim projektom na kulturnom dobru „Gradski bedemi – ostaci Onogošta“, Opština Nikšić

Realizator: Opština Nikšić

Opredijeljena sredstva: 300.000,00 €

Obrazloženje: Projektom je predviđen sveobuhvatan tretman Tvrđave Onogošt, na principima održivosti, imajući u vidu značaj i potencijale ovog kulturnog dobra. Realizacija
projekta umnogome će doprinijeti valorizaciji ovog kulturnog dobra, u smislu zaštite i očuvanja, a potom njegove upotrebe, prezentacije i popularizacije, što je od direktnog uticaja
na kulturni život i turističku valorizaciju grada Nikšića.

Sistematska arheološka istraživanja praistorijskog lokaliteta Crvena stijena, selo Petrovići, Opština Nikšić

Realizator: JU Narodni muzej Crne Gore, JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Opredijeljena sredstva: 20.000,00 €

Obrazloženje: Projekat podrazumijeva nastavak istraživanja najznačajnijeg praistorijskog
lokaliteta u Crnoj Gori, koji doprinosi ne samo boljem razumijevanju načina života i
kulturnog razvoja neandertalaca, već i uspostavljanju i unaprjeđenju saradnje sa brojnim
međunarodnim institucijama i stručnjacima, koji su i u proteklom periodu aktivno sudjelovali
u istraživanju ovog lokaliteta. Detaljna obrada podataka sakupljenih tokom istraživanja
doprinosi stvaranju jasnije slike o prilagođavanju neandertalaca okolini u kojoj su živjeli, kao
i transformacijama uslovljenim klimatskim uslovima.

Sprovođenje konzervatorskih mjera na Kuli Voltica, Staro selo, Župa, Opština Nikšić, II faza

Realizator: JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Opredijeljena sredstva: 20.000,00 €

Obrazloženje: Voltica je karaula-tvrđava, podignuta u doba vladavine knjaza Danila Petrovića 1854. godine, i imala je važnu istorijsku ulogu. Objekat je pravougaonog oblika,
spratnosti P+1, sa dvije kružne kule na kojima su izvedene brojne puškarnice. Projekat podrazumijeva nastavak realizacije aktivnosti započetih u 2018. godini, a koje se odnose na
sprovođenje konzervatorskih mjera u skladu sa izrađenim konzervatorskim projektom.

Izložba posvećena stodvadesetogodišnjici vjenčanja njemačke princeze Jute od Meklenburga–Strelica i crnogorskog prijestolonasljednika Danila, Opština Nikšić

Realizator: JU Muzeji i galerije Nikšić

Opredijeljena sredstva: 3.500,00 €

Obrazloženje: Cilj projekta je obilježavanje stodvadesetogodišnjice od vjenčanja njemačke princeze Jute od Meklenburga–Strelica i crnogorskog prijestolonasljednika Danila. Brak
crnogorskog prijestolonasljednika i njemačke princeze sklopljen je 15.06.1899. godine na Cetinju. Velelepni doček koji je priređen kneževskom paru prilikom osveštavanja dvorca u
Nikšiću, kao i preduzeta istraživanja o toku i organizaciji priprema, povod su realizaciji izložbe, koju će pratiti izrada kataloga u formi albuma sa vjenčanja.

Ministar Bogdanović se u svom obraćanju, osvrnuo i na dosadašnju realizaciju zakonom propisane obaveze finansiranja zaštite i očuvanja kulturne baštine, kroz donošenje godišnjeg programa, ističući da je u periodu od 2012. do 2018. godine, država preko Ministarstva kulture izdvojila sredstva u iznosu od 7.000.000 eura, za realizaciju 586 projekata i programa.

Ministarstvo kulture je, vodeći računa o jednakoj zastupljenosti finansiranja zaštite i očuvanja kulturnih dobara na cijeloj teritoriji Crne Gore, podržalo, pored ostalih i kapitalne projekte, kao što su arheološka istraživanja praistorijskog lokaliteta Crvena stijena, za koji je izdvojeno preko 300.000,00 eura, antičkog lokaliteta Duklja, Municipiuma S, Risna, Svača i drugih. Dosadašnja realizacija navedenog Programa otvorila je mogućnosti za uspostavljanje saradnje, kako među crnogorskim ustanovama i stručnjacima, tako i sa partnerima iz inostranstva, kao što su univerziteti iz Mičigena i Varšave, Nacionalni istraživački savjet Italije, Arheološki institut Austrije i drugih relevantnih institucija.

"Sve ovo ukazuje da Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture, imaju jasan i prepoznatljiv stav kada je u pitanju zaštita i očuvanje kulturne baštine i crnogorskog nacionalnog identiteta," zaključio je Bogdanović.

Ovogodišnji Program zaštite je obuhvatio: 12 projekata konzervatorskih i arheoloških istraživanja, 34 konzervatorska projekta i sprovođenja konzervatorskih mjera, 7 programa edukacije i doedukacije stručnog kadra, 23 programa popularizacije i prezentacije kulturne baštine, 8 projekata tehničko-tehnološko osavremenjavanja i jedan program finansiranja administrativno-tehničkih poslova Savjeta za upravljanje Područjem Kotora. Program se odnosi na projekte i programe konzervatorskih i arheoloških istraživanja, izrade konzervatorskih projekata i sprovođenja konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima iz grupe fizički najugroženijih, prezentacije i popularizacije kulturne baštine, edukacije i doedukacije stručnog kadra i tehničko – tehnološkog osavremenjavanja lokalnih i nacionalnih institucija.