Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

PREMIJER DUŠKO MARKOVIĆ I PREDSJEDNIŠTVO CANU: ZAJEDNO RADITI NA PITANJIMA RAZVOJA I PROMOCIJI DIJALOGA

19.12.2018
image

Predsjednik Vlade Duško Marković i Predsjedništvo Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) saglasili su se da su istorija i kultura naše zemlje potvrđene vrijednosti te da razvoj, građanski sklad i dijalog čine identitet savremene Crne Gore na čijem učvršćivanju i promociji treba da djeluju svi segmenti društva.

„Crna Gora nije država nacija nego država građana. U takvoj državi opasni su i neprihvatljivi svi nacionalizmi. Osnovno pitanje je da li mi imamo odgovore koje od nas očekuju građani ili ćemo tapkati u mjestu i vikati ko je patriota, a ko neprijatelj. I da li ćemo praviti liste podobnih i nepodobnih? Ne, nego vrijednih i sposobnih, odnosno onih koji to nijesu“, rekao je predsjednik Vlade Duško Marković na sastanku u CANU.

Dodao je da društveni dijalog smatra mogućim i poželjnim na svaku temu, osim na temu države Crne Gore. „Država je jedina tema koja ne može biti predmet bilo kakvog dijaloga“, decidan je bio premijer Marković.

Predsjednik CANU akademik Dragan K. Vukčević je ocijenio da cilj sinhronizovanog djelovanja svih relevantnih segmenata društva treba da bude Crna Gora kakvoj težimo u budućnosti.

„U mjeri u kojoj se budemo borili za to i Evropa će te naše vrijednosti prepoznavati“, ocijenio je akademik Vukčević dodajući da šansu moramo iskoristiti jer nemamo ni drugu državu ni drugo vrijeme u kojem je moguće djelovati.

Predsjednik Marković je na sastanku ocijenio da su ključni deficiti ne samo naše zemlje i društva već i cijelog regiona bazirani na nedovoljnoj razvijenosti te da je to razlog iz kojeg od početka mandata insistira na politikama i projektima razvoja i to prije svega Sjevernog regiona kao najmanje razvijenog.

„Zato sam pokrenuo projekte da valorizujemo naše nesporne ekonomske resurse i da od toga benefite osjećaju građani. Da li smo uspjeli – mislim da jesmo“ – rekao je Premijer, dodajući da je takva politika već doživjela priznanja i uvažavanja i izvan granica Crne Gore. Stoga, nastavio je predsjednik Vlade, tema sveukupnog razvoja predstavlja zadatak ne samo za Vladu, nego za sve odgovorne društvene činioce. „Radićemo sa Akademijom na onim ciljevima koj su važni za budućnost Crne Gore. Vaš glas se čuje daleko, i on odzvanja“, kazao je predsjednik Marković.

Premijer je podrobno informisao Presjedništvo CANU o strateškim politikama Vlade. Predsjedništvo CANU je upoznalo predsjednika Vlade za rezultatima rada u protekloj godini kao i sa ambicioznim planovima za 2019. godinu.

Sastanku su prisustvovali ministri kulture i sporta Aleksandar Bogdanović i Nikola Janović.