Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

USPJEŠNA REORGANIZACIJA U JAVNOJ UPRAVI

11.10.2018
image

Vlada Crne Gore, usvojila je na današnjoj sjednici Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, za period 1. jul – 1. septembar. Ocijenjeno je da je kvalitetna koordinacija procesa u prvom izvještajnom periodu rezultirala uspostavljanjem trenda smanjenja zaposlenosti - ukupno smanjenje broja zaposlenih iznosi 339, 96 na centralnom i 243 na lokalnom nivou.

"Izražavajući zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, Vlada je iskazala odlučnost da nastavi sa planiranim aktivnostima u pogledu ostvarenja cijljeva reforme javne uprave kao jednog od svojih ključnih programskih prioriteta i preduslova ukupnog društveno-ekonomskog razvoja", navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta MNE6005 „Unapređenje CT dijagnostike za djecu u Crnoj Gori”, kroz saradnju Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Projekat se odnosi na nabavku najsavremenijeg CT uređaja za potrebe Instituta za bolesti djece KC CG, vrijednog 700.000 eura, od čega će IAEA obezbijediti 500.000,00 eura, dok će finansijski udio Crne Gore biti 206.000 eura (200.000,00 eura + 3 odsto podrške Programu tehničke saradnje).

Vlada je usvojila Informaciju o prodaji stanova kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore radi izmirenja dospjelih obaveza, rješavanja stambenih potreba zaposlenih i unapređenja rada Univerziteta i dala saglasnost na odluke Upravnog odbora Univerziteta o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti.

Usvojena je Informacija o raskidu Ugovora o zajedničkim razvojnim i istraživačkim projektima, zaključenog između Ministarstva odbrane Crne Gore i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA i dala saglasnost da se sporazumno raskine Ugovor. U raspravi je naglašeno da će se neutrošena sredstva, predviđena za sprovođenje ovog Ugovora, preusmjeriti za realizaciju Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije „Vrsuta“ za potrebe postavljanja radarskog sistema Kontrola letenja Srbije i Crne Gore. Ocijenjeno je da će se na taj način ostvariti značajni benefiti za Ministarstvo odbrane, jer će se prihodi od izdavanja u zakup u iznosu od 22.000,00 eura na mjesečnom nivou koristiti za modernizaciju i razvojne projekte Vojske Crne Gore.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je, kako je saošteno, upoznalo Vladu sa Informacijom o mogućem uticaju izgradnje mini-hidrocentrale i drugih planiranih na prekograničnom vodotoku Crna Gora - Albanija rijeka Cijevna.

„Vlada je informisana da su resorna ministarstva već pokrenula procedure ka nadležnim organima Albanije kako bi obezbijedili cjelovitu informaciju na osnovu koje bi trebalo da bude procijenjen eventualni uticaj planiranih objekata na tok i vodni potencijal rijeke Cijevne na crnogorskoj strani“, kaže se u saopštenju.