Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA UCG

17.07.2019
image

Senat Univerziteta Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojio prvu sveobuhvatnu Strategiju razvoja te ustanove, kojom se definišu prioritetni pravci razvoja za period 2019-2024. godine.

Kako se navodi u saopštenju UCG, strateški pravci razvoja definisani su u skladu sa dominantnom orijentacijom na pet prioritetnih oblasti: nastavni proces, nauka i istraživanje, međunarodna saradnja, Univerzitet i okruženje, i organizacija i resursi.

"Prateći svjetske trendove u visokom obrazovanju i tržišnu dinamiku Univerzitet će kontinuirano osavremenjavati nastavne planove i programe kroz kreativnu i kvalitetnu interakciju studenata, saradnika i profesora. Ostajemo posvećeni i unaprijeđenju znanja i vještina univerzitetskog kadra u cilju jačanja edukativno-pedagoških kapaciteta, naučno-stručnog potencijala i projektne konkurentnosti u domenu međunarodne saradnje. Sa posebnom pažnjom ćemo razvijati znanja i vještine naših studenata, u cilju njihovog bržeg zapošljavanja i realizacije perspektivnih karijera. Vodićemo računa o razvoju svih organizacionih jedinica i njihovom čvršćem povezivanju, o unaprijeđenju operativne efikasnosti, finansijskoj održivosti, udruživanju prostornih i kadrovskih kapaciteta, efikasnoj iskorištenosti naučne i stručne opreme, racionalizaciji poslovanja, povećanju konkurentnosti, stimulisanju projektnih aplikacija i razvoju interdisciplinarnih područja. U ostvarivanju svoje strateške uloge u društvu osnažićemo partnerski odnos sa privrednim subjektima i relevantnim javnim institucijama", ističe se u saopštenju UCG.