Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

BEZ VIZE U 100 DRŽAVA

08.11.2018
image

Državljani Crne Gore mogu putovati u 100 zemalja svijeta bez vize, uključujući i zemlje u kojima je vizu moguće dobiti na graničnom prelazu, dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša mogu putovati u 109 zemalja, navodi se u Informaciji o viznoj politici, koju je na današnjoj sjednici usvojila Vlada Crne Gore.

Istaknuto je da Crna Gora, imajući u vidu potrebu usaglašavanja vizne politike sa EU regulativama, implementaciju Šengenskog akcionog plana i ispunjavanje privremenih mjerila u poglavlju 24, odgovorno realizuje obaveze koje proizilaze iz vizne liberalizacije.

Iz Vlade su pojasnili da je, radi pojednostavljivanja procesa zaprimanja zahtjeva za vize iz zemalja u kojima Crna Gora nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo, a čiji državljani su pokazali interesovanje za dolazak u Crnu Goru, kreiran onlajn portal posredstvom kojeg je predviđena mogućnost apliciranja za crnogorsku vizu.

Portal je, zaštićenom komunikacionom vezom, povezan sa Viznim informacionom sistemom, što obezbjeđuje sprovođenje zakonom definisanih procedura za izdavanje viza. Do sada je instaliran u 24 predstavništva, dok će se u narednom periodu raditi na njegovoj instalaciji i u preostalim predstavništvima.

Državljani iz 104 države, nosioci običnih pasoša mogu bez vize ulaziti u Crnu Goru, dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša iz 111 zemalja mogu bez vize ulaziti u Crnu Goru. Trenutno je sa jednim brojem zemalja u toku proces usaglašavanja sporazuma o ukidanju viza (Sveti Kristofer i Nevis, Bjelorusija, NR Kina, Tunis, Paragvaj, Kuvajt i dr.).

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović istakao je da je cilj svih sporazuma proširenje konzularne zaštite crnogorskih građana.