Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

MAŠINSKI FAKULTET: 70 SLOBODNIH MJESTA ZA STUDENTE KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA

10.09.2019
image

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG), na specijalističkim studijama, ima mjesta za 70 studenata koji će se finasirati iz budžeta, saopštili su iz UCG.

Konkurs za upis na specijalističke studije, podsjećaju, biti objavljen krajem septembra.

Prodekan za nastavu tog fakulteta Uroš Karadžić rekao je da na studijskom programu Mašinstvo ima 40, dok programu Drumski saobraćaj 30 mjesta.

“Specijalističke studije nude proširivanje i produbljivanje znanja stečenih na osnovnim studijama sa posebnim akcentom na njihovu praktičnu primjenu“, kazao je Karadžić.

Prema njegovim riječima stiču se kvalifikacije specijalista Mašinstva i Drumskog saobraćaja, i očekuju da će se ove godine popuniti sva mjesta na specijalističkim.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, dok stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Kandidat za upis dužan je da studentskoj službi Mašinskog fakulteta podnese prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova, original diplomu o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Upis na specijalističke studije UCG bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.