Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

BANKARSKI SISTEM NIJE UGROŽEN

14.07.2019
image

Na osnovu posljednjih raspoloživih podataka za 13 banaka u sistemu, odnosno podataka sa kraja maja 2019, u jednogodišnjem periodu, ključne bilansne pozicije bilježe rast, i to: aktiva 8,51 odsto, krediti 8,95 odsto, depoziti 6,16 odsto i kapital 11,42 odsto, kaže u intervjuu Dnevnim novinama guverner centralne banke Crne Gore Radoje Žugić.

Guverner Žugić ističe da su u toku aktivnosti na dodatnom unapređenju kapaciteta bankarske supervizije i stvaranju pretpostavki za adekvatnu primjenu novog regulatornog okvira koji je u pripremi. Ističe da je izuzetno zadovoljan nedavnim razgovorima sa delegacijom MMF-a, njihovom ocjenom da CBCG ide u pravom smjeru, a posebno konstatacijom da “nije bilo prelivanja efekata intervencije u dvije nesistemske banke na širi bankarski sektor”, što je sve vrijeme od uvođenja stečaja u Atlas i IBM banci CBCG i tvrdila.

“Osim pozitivnih ocjena kada su u pitanju ekonomski rast Crne Gore i fiskalna konsolidacija koju Vlada odlučno sprovodi i koja značajno doprinosi unapređenju stanja javnih finansija, predstavnici MMF-a su, tokom prethodne misije, analizirali i situaciju u našem finansijskom sistemu. Generalna ocjena je da se CBCG kreće u ispravnom smjeru kada je riječ o aktivnostima usmjerenim na unapređenje strukture, instrumenata i procesa bankarske supervizije i sprečavanja pranja novca. Uz to, predstavnici MMF-a dijele stav CBCG o značaju implementacije planirane revizije kvaliteta aktive bankarskog sistema (AQR). Zajedno smo konstatovali da će AQR doprinijeti adekvatnijem vrednovanju kolaterala u postupku klasifikacije aktive i izdvajanju rezervacija za potencijalne kreditne gubitke u bankama, što će ukupan bankarski sektor učiniti još stabilnijim i otpornijim na potencijalne nepredviđene gubitke”, kaže guverner Centralne banke Crne Gore.

Dodaje da je izuzetno zadovoljan razgovorima u okviru posljednje posjete delegacije MMF-a, kao i ukupnom saradnjom koju imaju sa ovom veoma važnom međunarodnom institucijom.

"Istina je da je CBCG bila “na udaru” dijela javnosti od uvođenja stečaja u IBM i Atlas banci i da su se često čule tvrdnje da su ova dva događaja “poljuljala” stabilnost bankarskog sistema. U namjeri da argumentovano demantujemo ovakve tvrdnje, a sa krajnjim ciljem da umirimo deponente i sačuvamo stabilnost finansijskog sistema, tokom prethodnih mjeseci smo imali veoma frekventnu komunikaciju sa javnošću. Redovno smo objavljivali informacije o stanju glavnih bankarskih indikatora na nivou sistema, koji su potvrđivali da ne postoje rizici za deponente drugih banaka.

Posebno smo zadovoljni što je MMF u Završnoj izjavi prethodno pomenute misije potvrdio naše tvrdnje, konstatujući da “nije bilo prelivanja efekata intervencije u dvije nesistemske banke na širi bankarski sektor”, dodaje Žugić.

Kaže da je uvođenjem stečaja u IBM i Atlas banci prestala potreba za angažovanjem dijela zaposlenih na poslovima privremene uprave u navedene dvije banke. Svi zaposleni obavljaju redovne obaveze, u skladu sa opisom radnih mjesta koja pokrivaju i programom rada CBCG.

"U toku su aktivnosti na dodatnom unapređenju kapaciteta bankarske supervizije i stvaranju pretpostavki za adekvatnu primjenu novog regulatornog okvira koji je u pripremi. Nedavno smo formirali Komitet za superviziju, kao stručno savjetodavno tijelo, sa funkcijom unapređenja nadzora nad poslovima kontrole banaka", kaže Žugić.

Na osnovu posljednjih raspoloživih podataka za 13 banaka u sistemu, odnosno podataka sa kraja maja 2019, u jednogodišnjem periodu, ključne bilansne pozicije bilježe rast, i to: aktiva 8,51 odsto, krediti 8,95 odsto, depoziti 6,16 odsto i kapital 11,42 odsto. Ove kategorije bilježe značajan rast i u odnosu na kraj 2018. godine, pa je tako aktiva porasla 3,97 odsto, krediti 7,23 odsto, depoziti 2,67 odsto i kapital 5,21 odsto.

"Agregatni koeficijent solventnosti, kao relativni pokazatelj adekvatnosti kapitala, na kraju prvog kvartala 2019. godine je iznosio 16,64 odsto, što je značajno iznad propisanog minimuma od 10 odsto.

Na kraju maja 2019. godine učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima iznosilo je 4,75 odsto, dok je u istom periodu prethodne godine njihovo učešće iznosilo 6,33 odsto. U odnosu na kraj 2018. godine, ovaj pokazatelj bilježi smanjenje od 0,49 procentnih poena. Takođe, ukupni krediti koji kasne preko 90 dana predstavljaju 2,94 odsto ukupnih kredita, dok su u uporednom periodu prethodne godine predstavljali 4,29 odsto ukupnih kredita", poručuje on.