Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

CIJENE EURODIZELA I EUROSUPERA 95 ISPOD PROSJEKA U REGIONU

11.01.2019
image

Cijene eurosupera 95 i eurodizela u Crnoj Gori su, nakon najnovijeg snižavanja, ispod prosjeka u državama regiona, pokazuju podaci iz Biltena Ministarstva ekonomije.

Savjetnik u Direktoratu za energetiku u Ministarstvu ekonomije, Tihomir Milatović, kazao je agenciji Mina-business da su sredinom oktobra prošle godine maloprodajne cijene eurosupera 95 i eurodizela biće veće oko 15 odsto.

On je rekao da je u tom periodu zabilježen značajan pad vrijednosti naftnih derivata na svjetskom tržištu, koji je imao za posljedicu kontinuiran pad maloprodajnih vrijednosti naftnih derivata i u Crnoj Gori.

,,Prethodnih godina imali smo slične slučajeve kada smo u određenim vremenskim periodima imali padove ali i značajne poraste vrijednosti naftnih derivata na svjetskom trzistu, iz raznih razloga. U svakom slučaju, sadašnje vrijednosti naftnih derivata su na relativno niskom nivou, ali se ne mogu davati bilo kakve prognoze o njihovom kretanju u budućem periodu”, ocijenio je Milatović.

On je podsjetio da je prva sedmica obračunskog perioda u Crnoj Gori specifcna po rastu vrijednosti naftnih derivata na Platts kotacijama.

Milatović je objasnio da je u ranijem periodu većina država bivše Jugoslavije koristila sličan način određivanja maloprodajnih cijena.

,,Svaka država je prema svojim procjenama i potrebama određivala vrijednosti poreskih obaveza, akciza i raznih naknada koje su uticale, a i danas značajno utiču, na različite vrijednosti maloprodajnih cijena”, dodao je Milatović.

Prema njegovim riječima, tokom prethodnih godina, većina novih država sa prostora bivše Jugoslavije, a koje su danas članice EU, su napustile takav način regulisanja maloprodajnih cijena, pa se vrijednost naftnih derivata određuje na tržišnom principu.

,,Na taj način različite naftne kompanije samostalno formiraju cijene i prodaju naftne derivate po različitim cijenama, kako po gradovima tako i na magistralama odnosno autoputevima, prema svojoj poslovnoj politici", saopštio je Milatović.

On je dodao da je, kada ne postoje takvi zaštitni mehanizmi, odnosno definisani uslovi i vremenski period kada je korekcija obavezujuća, kao što je slučaj u Crnoj Gori, velika mogućnost postojanja različitih vrjednosti naftnih derivata na tim tržištima gdje postoji mogućnost česće korekcije maloprodajnih cijena.

,,Zahvaljujući našem zakonskom rješenju, danas je maksimalno dozvoljena maloprodajna cijena eurodizela u Crnoj Gori niža od prosječne cijene u svim susjednim zemljama pojedinačno, uključujući I tradicionalno najjeftiniju BiH. Do kada će to biti, zavisi i od kretanja cijena na veleprodajnom tržištu, ali i od poslovnih odluka naftnih kompanija u susjednim državama”, poručio je Milatović.

Ministarstvo je danas objavilo novi sedmični Bilten o cijenama naftnih derivata, koji pokazuje da litar eurosupera 95 u Crnoj Gori košta 1,2 EUR, u Srbiji 1,22 EUR, Hrvatskoj 1,22 EUR, a u Albaniji 1,48 EUR.

Litar eurosupera 95 jeftiniji je u Bosni i Hercegovini (BiH), gdje košta 1,18 EUR i Makedoniji, gdje je njegova cijena 99 centi, što je ujedno i najniže u Evropi.

Kada je u pitanju eurodizel, litar u Crnoj Gori košta 1,15 EUR.

Prema podacima iz Biltena, koji Ministarstvo, objavljuje na sedmičnom nivou od 21. septembra prošle godine, eurodizel u Albaniji košta 1,47 EUR, Srbiji 1,34 EUR, Hrvatskoj i BiH po 1,21 EUR.

Eurodizel je jefitniji u Makedoniji gdje košta 95 centi, što je njegova najniža cijena u Evropi.

Maloprodajne cijene naftnih derivata u Crnoj Gori određuju se prema odredbama Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, koja je donesena 2002. godine.

Izvor: Mina business