Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

DOSTAVLJANJE PORESKIH RJEŠENJA ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI

31.10.2018
image

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Nikšić obavještavaja poreske obveznike sa teritorije opštine Nikšić kojima dostavljanje poreskih rješenja za porez na nepokretnosti za 2018. godinu nije bilo moguće izvršiti na način propisan zakonom, da ista mogu preuzeti u Upravi lokalnih javnih prihoda –I sprat , kancelarija 16 u periodu od 01. 11. do 30.11. 2018. svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Istekom navedenog roka ista će se smatrati uručenim