Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

Ekonomija : NIKšIć

EPCG NAGRADILA SREĆNE KORISNIKE

U poslovnoj zgradi Elektroprivrede Crne Gore u Nikšiću danas je organizovano izvlačenje dobitnika trećeg kola nagradne igre Zlatni tim, uhvati ritam, a od 162.797 domaćinstava koliko ih je u bazi Zlatnog tima najviše je domaćinstava iz Podgorice 51.912. U bazi za izvlačenje dobitnika našlo se 173.666 domaćinstava, članova Zlatnog tima. Nagradni fond za drugo kolo je 150 umanjenja na računu od...

17.04.2019.

BROJNI PROJEKTI NA POBOLJŠANJU VODOVODNE INFRASTRUKTURE

U prethodne dvije godine JP Vodovod i kanalizacija ispunilo je sve planove predviđene programom rada Lokalne uprave. Urađeno je skoro 200 kilometara vodovoda u ruralnim područjima za šta je izdvojeno oko 2.2 miliona eura. Sve to mještanima ovih krajeva olakšaće život i rad na selu. ...

07.04.2019.

VODOVOD: IZMIRITI DUGOVE ZA VODU

JP "Vodovod i kanalizacija" Nikšić uputilo je poziv u formi obavještenja svim neredovnim platišama (fizičkim i pravnim licima) da se jave nadležnim službama ovog Preduzeća u cilju izmirenja dospjelih dugova po osnovu utrošene vode. "Istovremeno, podsjećamo korisnike usluga da Preduzeće, kao i do sada, nudi mogućnost sklapanja Ugovora o izmirenju dugova u više mjesečnih rata, u zavisnosti od visine duga i...

27.03.2019.

PAD KAMATNIH STOPA POTVRDA STABILNOSTI BANKARSKOG SISTEMA

Veća konkurentnost u bankarskom sektoru uslovila je pad kamatnih stopa i povoljnije uslove za ostvarivanje prava na kreditne linije. Takva situacija aktuelna je posljednjih godina, a kako kažu u Hipotekarnoj banci to se može posmatrati iz više uglova. ...

23.03.2019.

REVITALIZACIJA TURISTIČKOG KOMPLEKSA GLAVA ZETE

Ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović najavio je mogućnost rekonstrukcije i revitalizacije turističkog kompeksa na Glavi Zete - izgradnja turističkog naselja u nivou 4 zvjezdice. S obzirom da ovaj lokalitet nudi izuzetne potencijale za razvoj sportskog i aktivnog turizma, Ministarstvo će u potpunosti podržati realizaciju ovog projekta, ističe Radulović. Rekonsturkcijom i dogradnjom postojećeg motela Glava Zete,...

22.03.2019.