Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

PU: U OKTOBRU NAPLAĆENO VIŠE OD 92 MILIONA EURA POREZA

05.11.2018
image

Tokom oktobra 2018. godine Poreska uprava prihodovala 92.911.247,03 eura čime je ostvarenje iz prošle godine premašeno za 12 miliona (15 odsto), a plan naplate za devet miliona eura (10 odsto). Takođe, naplata tokom deset mjeseci 2018. godine iznosila 874 miliona eura – 97 miliona više nego u istom periodu prošle godine, a 60 miliona iznad plana

“Posmatrajući ostvarenje naplate po pojedinačnim vrstama prihoda, posebno treba istaći porez na dodatu vrijednost, kod kojeg je naplata, u iznosu od 24.303.532,68 eura, zabilježila rast od 5,5 miliona ili 30 odsto više u odnosu na prošlu godinu i planirane prihode, a ističe se i naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 48.602.961,00 eura, 6 miliona više nego u oktobru 2017. godine, a 4 miliona eura, ili devet odsto iznad plana”, saopšteno je iz Poreske uprave.

Naplata poreza na dohodak fizičkih lica u oktobru iznosila je 13.282.773,75 eura, koncesionih naknada 2.542.840,02, a poreza na dobit pravnih lica 1.147.056,44 eura.

“Tokom 10 mjeseci 2018. godine ukupna bruto naplata iznosila je 874.112.001,02 eura, što je 97 miliona eura više nego u komparativnom period 2017. godine, odnosno 60 miliona eura ili sedam odsto iznad plana naplate. Rast naplate bilježi se kod svake pojedinačne vrste prihoda, a isti je naročito vidljiv kod PDV-a, poreza nad dobit pravnih lica i koncesionih naknada”, dodaju oni.

Tako je, kako ističu iz Uprave, naplata poreza na dodatu vrijednost iznosila 212.354.584,01 eura, 40 miliona više nego prošle godine, a 30 miliona iznad plana, što je, dodaju oni, jednim dijelom posljedica povećanja stope poreza na dodatu vrijednost u 2018. godini, ali i intenzivnih napora službi Poreske uprave da se stepen poreske discipline na srednjeročnom i dugoročnom nivou unaprijedi.

Naplata poreza na dobit pravnih lica, kao važnog indikator privredne aktvnosti u državi, iznosila je 65.819.511,77 eura, čime je ostvarenje iz prošle godine premašeno za 18 miliona (37 posto), a plan za 17 miliona eura.

“Naplata koncesionih naknada iznosila je 30.895.255,23 eura, pet miliona iznad plana i ostvarenja iz prošle godine, a ostvareni napredak u naplati ove vrste prihoda povezan je sa proširenjem poreske osnovice ali i realizacijom preporuka Državne revizorske institucije datih datih kroz izvještaj o reviziji uspjeha u obračunu i naplati koncesionih naknada, a u cilju povećanja discipline u ovoj oblasti”, objašnjavaju iz Poreske uprave.

Imajući u vidu uspostavljenu dinamiku uspješnog ostvarenja mjesečnih planova naplate, očekuje se da će Poreska uprava tokom novembra i decembra dostići i premašiti plan naplate za 2018. godinu u iznosu od milijardu 24 miliona eura.