Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

SJUTRA ISPLATA MATERIJALNIH DAVANJA

16.08.2018
image

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za jul 2018. godine u iznosu od 6.137.696 eura. Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počeće sjutra, saopšteno je iz ovog resora.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 469.714,03 eura, dok je za godišnje primanje za nosioce partizanske spomenice od 1941. izdvojeno 3.484,00.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 918.137,89 eura, a za korisnike dodatka za djecu 392.758,69 eura.

U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori , izdvojeno je za materijalno obezbjeđenje, 0,00 eura, a za troškove sahrane 14.186,83 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.122.281,28 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 459.597,42 eura.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 432.938,29 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 153.696,93 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 16.756,30 eura, za korisnike porodičnog smještaja 128.327,05 eura.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 100.722,38 eura, dok je za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.027.669,76 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 570.504,09 eura.

Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece izdvojeno je 104.990,99 eura, a za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom 194.930,72 eura.