Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

TRAGOM SJEĆANJA: Prizemljuše

28.06.2018
image

Danas se rijetko u dvorištima nekih stambenih blokova mogu naći „prizemljuše“, stare kamene kuće sa niskim krovovima od drveta pokrivene ter papirom. To su zadnji ostatci starog i pomalo zaboravljenog Nikšića...

 

Ranije je ovakvih kuća bilo više, naročito u Staroj Varoši. 60-ih godina počela je dinamična izgradnja stambenih višespratnica. U periodu od 1954. do 1961. godine izgrađen je 1371 stan, pa se stambena površina u gradu uvećala za 73 hiljade 624 kvadratna metra. Tih godina na mjestu gdje su bile prizemne kuće izgrađena je zgrada Radničkog univerziteta Nikola Kovačević sa bioskopom 18. septembar.