Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

AGROBUDŽET PREDSTAVLJEN U NIKŠIĆU

11.02.2019
image

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovalo je danas u Tehnopolisu info dan povodom prezentacije Agrobudžeta za 2019. godinu.

Ovom prilikom, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja detaljnije su predstavili mjere Agrobudžeta i upoznali zainteresovane proizvođače sa uslovima za ostvarivanje podrške i procedurama prijavljivanja, u dijelu ostvarivanja prava na direktnu podršku (subvencije, premije), kao i kroz javne pozive za bespovratnu podršku investicijama.

Crnogorskom sektoru poljoprivrede kroz Agrobudžet za ovu godinu na raspolaganju je 52,4 miliona eura, što je 12,4 miliona eura ili 31% više u odnosu na prošlu godinu. 

U strukturi Agrobudžeta definisane su tri oblasti podrške: poljoprivreda, ribarstvo i operativni programi. Ukupno je definisano 58 mjera. U sektoru poljoprivrede, najveći broj mjera se odnosi na ruralni razvoj i to 24, u iznosu od 32,7 miliona eura, što je rast sredstava za podršku ruralnom razvoju od preko 9 miliona eura ili 39%. Za mjere tržišno cjenovne politike definisano je 10 mjera i opredijeljeno oko 8 miliona eura, što je povećanje za 1,4 miliona eura ili 21% u odnosu na prošlu godinu. Za sektor ribarstva obezbijeđena je podrška u iznosu od 1,5 miliona eura, što je povećanje oko 500 hiljada eura ili 49%.

 

 

Ovako koncipiran Agrobuzet nudi značajne mogućnosti za razvoj poljoprivrede, a lokalna uprava će u narednom periodu uložiti dodatne napore, realizacijom infrastrukturnih projekata u ruralnim predjelima, kako bi poljoprivrednicima omogućili da što efikasnije rade na svojim gazdinstvima, kazao je Dragan Perović, potpredsjednik Opštine.

 

 

Kako je danas najvljeno posebne prezentacije biće posvećene informisanju ribara o mjerama podrške koje su im na raspolaganju, a o terminima održavanja prezentacija ribari će biti pravovremeno informisani.