Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

PODIJELJENO 40 KANTI I POSTAVLJENA 3 KONTEJNERA

17.06.2019
image

Društvo mladih ekologa u saradnji sa MZ Župa i Servisom za zaštitu voda, podijelilo je 40 kanti za sakupljanje otpada, a postavljena su i po tri kontejnera od 1,1m3 na lokacijama koje je ranije odredilo Komunalno preduzeće.

Kante su podijeljene mještanima u gornjem toku Gračanice radi boljeg i lakšeg prikupljanja otpada iz domaćinstva, dok će kontejneri doprinijeti jačanju komunalne infrastrukture i lakšem prikupljanju otpada prije njegovog transporta do deponije.

Akciji je predhodio obilazak terena, sagledavanje stanja i određivanje prioritetne lokacije uz korito rijeke Gračanice na kojoj je uklanjan otpad. Organizovano je i predavanje za mještanje na temu “Sliv Gračanice – ekološki aspekti zaštite i potencijali" u cilju jačanja svijeti o značaju očuvanja vodnog resursa.

Nadamo se da će podjela i postavljanje komunalne infrastrukure povoljno uticati da se smanji onečićenje terena i bolje upravlja komunalnim otpadom.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Učinimo vode ljepšim“, podržan je od Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj U Crnoj Gori, ReLOaD u partnerstvu sa opštinama Nikšić, Tivat, Kotor, Pljevlja i Podgorica.