Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

PREDSTAVLJENA STRATEGIJA RAZVOJA NIKŠIĆKOG SPORTA

05.12.2018
image

Na javnoj raspravi prezentirana je nova strategija razvoja nikšićkog sporta, kojom je predviđena analiza stanja u sportskim klubovima, kao i u sportskim objektima na području naše opštine.

Prema riječima Milana Koraća, Sekretarijat je opštinsku četvorogodišnju Strategiju u potpunosti usaglasio sa nacionalnom.

Kategorizacija sporta na državnom nivou još nije urađena, a obaveze lokalne uprave realizovane su predviđenim sredstvima u sklopu javnog poziva iz 2014.godine.

Na teritoriji nikšićke opštine sportske aktivnosti obavljaju se u 36 sportskih grana sa preko tri hiljade sportista.

Analizom stanja sportske infrastrukture u Nikšiću obuhvaćena je javna sfera koja je korišćena i održavana iz zajedničkih javnih finansijja.

U Nikšiću trenuno ima 12 fiskulturnih sala i 20 otvorenih sportskih terena sa različitom namjenom.

 

Zvezdan Nenezić