Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

ZA REKONSTRUKCIJU ZAPADNE TRIBINE 3,3 MILIONA EURA

14.03.2019
image

Vlada je odlučila iz budžeta za 2020, 2021. i 2022. godinu izdvoji 3,3 miliona eura za rekonstrukciju zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću. Fudbalski savez će snositi još 1,5 miliona eura troškova, a kako ističu iz Vlade Crna Gora će dobiti još jedan stadion za utakmice reprezentacije po FIFA standardima.

Kako se navodi u Informaciji o realizaciji projekta koji je juče usvojila Vlada: "Opština Nikšić je, uz podršku Fudbalskog saveza Crne Gore, otpočela aktivnosti na realizaciji projekta “Rekonstrukcije zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću“. Izrađena je tehnička dokumentacija na nivou Glavnog projekta i ista je revidovana u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Revidovani Glavni projekat je izradilo preduzeće „Art.erija studio“ d.o.o. Nikšić. Reviziju projektne dokumentacije izvršila je Agencija za projektovanje i planiranje Nikšić.

Predračunska vrijednost radova na rekonstrukciji zapadne tribine stadiona u Nikšiću u skladu sa Glavnim projektom iznosi 4.700.000,0 € sa uračunatim PDV-om.
Ovim projektom se žele stvoriti uslovi da dio reprezentativnih selekcija Fudbalskog saveza igra utakmice u Nikšiću.

PLANIRANI SADRŽAJI OBJEKTA

Zapadna tribina je projektovana na poziciji gdje se nalazi i postojeća tribina koja se ruši, uz izmjene u pogledu veličine, oblika i gabarita objekta. Objekat ima kolski i pješački pristup. Parkiranje je predviđeno unutar parcele. Oko objekta se zadržava kompletno spoljno, uređenje sa saobraćajnicama, parkinzima, trotoarima i zelenim površinama, sa manjim izmjenama i intervencijama. Projektom je previđeno dodavanje zatvorenog prostora za autobuse za igrače i za automobile za službena lica, kao i parking mjesta za reportažno vozilo, a sve prema standardima FIFA-e.

Fasada je konceptualno riješena kao jedinstvena struktura. Zona prizemlja predstavlja postament na koji je postavljena struktura koja je funkcionalno gledano zaštita od sunca, a
u isto vrijeme i instalacija, tj. envelopa oko jezgra objekta. Kao envelopa frontalne fasade predviđeni su fiksni brisoleji na čeličnoj potkonstrukciji, koji prekrivaju velike staklene
površine. Na posljednjoj etaži su predviđeni paneli izrađeni od žice. Planirano rješenje je projektovano tako da se dobiju maksimalni kapaciteti, kako u pogledu
broja gledalaca na tribini, tako i prostorija neophodnih za pravilno funkcionisanje stadiona prema svim standardima, uz maksimalno iskorišćavanje prostora ispod tribine, a sve prema zadatim strukturama prostora.

Objekat je koncipiran tako da se razdvajaju komunikacioni tokovi - gledaoci, sportisti, mediji, VIP, uprava, poslovni prostori..., tj. da ne dolazi do njihovog ukrštanja. Komunikacija
je razdvojena u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Funkcionalno su razdvojeni i prilazi tribinama, kako za gledaoce i gledaoce sa smanjenom pokretljivošću, tako i za VIP gledaoce i medije. VIP loža je jasno definisana u zoni tribina, i planirana je prema najsavremenijim primjerima.

Oko terena predviđena je nova atletska staza sa osam traka umjesto postojećih šest, a ispod dijela tribina predviđene su klupe za rezervne igrače, medicinske timove, delegate i sudije.

Poslovni prostori u objektu zapadne tribine predviđeni projektom ostaju u takozvanoj “sivoj zoni gradnje”, što podrazumijeva da su unutrašnjom obradom obuhvaćene samo pojedine pozicije – grubi građevinski radovi, a ostale radove izvršavaju zakupci prostora u nekoj kasnijoj fazi prema dogovoru sa Investitorom.
Oko stadiona planirana je kružna saobraćajnica koja omogućava kolski saobraćaj, koji bi u značajnoj mjeri rasteretio saobraćaj prije i nakon utakmice.

Projektom su predviđena dva ulaza na tribine za gledaoce, kao i poseban ulaz za VIP gledaoce. Tribine su ukupnog kapaciteta 3233 gledalaca, od čega je broj sjedišta za gledaoce
2948, broj VIP mjesta 182, a broj mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivošću 29. Medijski sektor ima 74 pozicije.