Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

MARKOVIĆ: NA PITANJIMA EU INTEGRACIJE RADIMO JOŠ DIREKTNIJE

14.03.2019
image

Vlada je usvojila izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2018. za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Istraživanje, koje je finansirala i sprovela EU, pokazuje da dvije trećine građana Crne Gore podržava EU i evropske vrijednosti.

“Pored narastanja nacionalizama i trenda snaženja nacionalnih država, koje direktno ugrožavaju EU, mi imamo u Crnoj Gori značajan građanski potencijal podrške koji treba da nas podstakne da na pitanjima EU integracije radimo još direktnije, snažnije i sadržajnije”, kazao je premijer Duško Marković.

 

Izvor: CDM