Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

ODRŽANA 16. SJEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA

12.07.2019
image

Danas održana 16. sjednica SO Nikšić u ovom sazivu. Posebna pažnja posvećena je Prijedlogu odluke o Završnom računu budžeta opštine Nikšić za 2018. godinu, koji je jednoglasno usvojen.

Kako je istakla Sanija Fatić, sekretar Sekretarijata za finansije, Opština Nikšić je prošlu godinu završila sa 21 odsto više prihoda u odnosu na plan, odnosno 4 miliona 300 hiljada više prihoda.

Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović obraćajući se odbornicima lokalnog parlamenta kazao je da ovakva finansijska situacija u Opštini omogućava planiranje i nastavak realizacije brojnih projekata koji za cilj imaju poboljšanje uslova života građana Nikšića. Takođe, prvi čovjek grada ističe da ovakav trend uveliko utiče na smanjenje stope nezaposlenosti u Nikšiću.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojen i Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-jun 2019. Predstavljajući Izvještaj konstatovano je da su nastavljeni pozitivni trendovi i da realizacija Budžeta teče po planu, a u pojedinim segmentima i iznad planiranog.

Odbornici su raspravljali i o programu privremenih objekata na teritoriji opštine.

Usvojene su Odluke o osnivanju Društava sa ograničenom odgovornošću Vodovod i kanalizacija i Komunalno Nikšić. Kako se čulo u raspravi, transformacija ovih preduzeća omogućiće njihovo efikasnije poslovanje. 

Jednoglasno je usvojena i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima opštinskih službenika i namještenika.

Odbornicima su predstavljeni i Izvještaj o stanju imovine opštine Nikšić za 2018. godinu i Informacija o realizaciji programa rada kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine za period jul 2018 – jul 2019. godine, kao i Program rada ove kancelarije.

Sjednica je održana u IPC Tehnopolis, zbog rekonstrukcije zgrade Opštine Nikšić.