Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA

28.11.2019
image

Nacrt programa uređenja prostora Opštine Nikšić za 2020. godinu bio je predmet javne rasprave koja je održana danas.

U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata lokalne uprave su u obavezi da donesu jednogodišnji program uređenja prostora Opštine. Finansijska sredstva planirana u budžetu za 2020. godinu za radove na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta na teritoriji Nikšića su četiri miliona 890 hiljada eura, a uz obezbijeđenu donaciju ukupna vrijednost je pet miliona 880 hiljada eura.

Lokalna uprava u ovoj godini završila je ili je u toku realizacija važnih projekata iz različitih oblasti. Nastavak radova, ali i novi poduhvati očekuju ih i u 2020. a kapitalni budžet iz godine u godinu se uvećava.

Rađeno je dosta i na modernizaciji lokalnih puteva. U ovoj godini asfaltirano je blizu 50 kilometara, kako u naseljima i ruralnim područjima, tako i u užem gradskom jezgru, a taj trend biće nastavljen i u sljedećoj.

Pored putne infrastrukture znatna sredstva biće uložena i u vodovodnu mrežu.

Radiće se i na Domu za stare, zatim dogradnji zgrade JU Zahumlje, rekonstrukciji Dvorca Kralja Nikole, kao i zapadne tribine stadiona Sutjeske.

Sugestije sugrađana uglavnom su se odnosile na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, sanaciju dionica saobraćajnica.

Shodno prioritetima u zavisnosti od finansijskih sredstava Lokalna uprava će nastaviti da rješava probleme, zaključeno je na javnoj raspravi.