Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

ĐUKANOVIĆ: IZBORI POTVRDILI NAPREDAK U DEMOKRATSKOM RAZVOJU

15.09.2020
image

Nedavni parlamentarni i lokalni izbori potvrdili su napredak u demokratskom razvoju crnogorskog društva, a oni su pokazali i da Crna Gora razumije proces demokratije, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović.

On je povodom Međunarodnog dana demokratije ocijenio da je naša obaveza da nastavimo da unapređujemo demokratiju, slobodu, jednakost, ljudska prava i vladavinu prava.

"Da ohrabrujemo demokratsku participaciju, budemo transparentni i odgovorni. Nedavni izbori su potvrdili napredak u demokratskom razvoju crnogorsko društva. Pokazali su da Crna Gora razumije proces demokratije. I potvrdili važnost snaženja demokratskih institucija, uključujući i kapaciteta koji će jačati otpornost u odnosu na sve brojnije forme manipulacija i dezinformacija", saopštio je Đukanović.

Samo uz, kako je rekao, puno učešće, odgovornost i saradnju "možemo jačati povjerenje i napredovati ka cilju da najviše vrijednosti demokratije budu stvarnost svakog pojedinca".