Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

ENEMO OFORMIO MEĐUNARODNU POSMATRAČKU MISIJU ZA IZBORE U CG

15.07.2020
image

Evropska mreža organizacija za monitoring izbora (ENEMO) akreditovala je šest međunarodnih izbornih stručnjaka i planira da dodatno angažuje osam dugoročnih i 20 kratkoročnih posmatrača za predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori.

To je saopšteno na pres konferenciji koju je organizovao ENEMO, na kojoj su predstavljeni planovi za međunarodno posmatranje parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 30. avgusta.

Šef misije, Đanluka Pasareli, kazao je da će glavni posmatrački tim biti stacioniran u Podgorici, dok će ostali dugoročni posmatrači biti raspoređeni u četiri tima i nadgledaće izborni proces u svim opštinama.

„ENEMO nije ovdje iz turističkih razloga, već će posmatrati, ocjenjivati i izvještavati o ključnim nalazima koji su u sprezi sa praćenjem ukupnog izbornog sistema, a to su praćenje osnovnih ljudskih i političkih prava, kao što su pravo da se bira i da se bude biran, ali i organizacija upravljačkih organa u ovoj sferi”, naveo je Pasareli, saopšteno je iz PR Centra.

Prema njegovim riječima, pratiće se i kampanje politikih partija i pojedinaca, prigovori, tužbe.

“Sve ćemo to pratiti, kao i samo glasanje i brojanje glasova tokom izbornog dana“, objasnio je Pasareli.

On je kazao da će ENEMO ocjenjivati izborni proces shodno međunarodnim standardima za demokratske izbore i u skladu sa crnogorskim propisima.

„Već smo počeli da se sastajemo sa ključnim zainteresovanim stranama u ovom procesu, uključujući i Državnu izbornu komisiju i Ministarstvo vanjskih poslova, ali se sastajemo i sa međunarodnim stejkholderima kao što su ambasade koje predstavljaju evropske zemlje i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori“, kazao je Pasareli.

Analitičar izborne kampanje, Pjer Pejtier, kazao je da su u ENEMO-u svjesni ograničenja koja nosi organizacija izbora u vrijeme epidemije koronavirusa.

„Svjesni smo da to predstavlja značajan izazov, ne samo za upravljačke organe u izbornom procesu, već i za glasače, kandidate i ostale zainteresovane strane u procesu. Uprkos tim izazovima, ENEMO će posmatrati, ocjenjivati kampanju kao i sve ključne aspekte izbornog procesa u Crnoj Gori“, kazao je Pejtier.

On je objasnio da ENEMO planira da objavi interim izvještaj prije izbora i preliminarne nalaze i zaključke nakon dana održavanja izbora, koji će biti usmjereni prema domaćoj i međunarodnoj javnosti.

„Važno je da naglasim i da će svi izvještaji i zaključci ENEMO-a biti zasnovani na dokazima i da će sadržati nalaze glavnog tima i posmatrača sa terena. Konačni izvještaj nakon samih izbora će dati konkretne preporuke u pravcu potencijalnih unapređenja izbornog procesa u Crnoj Gori“, kazao je Pejtier.

Koordinator dugoročnih posmatrača, Gazmend Agaj, podsjetio je da je to 31. posmatračka misija ENEMO-a i prva ENEMO misija u Crnoj Gori.

„ENEMO je započeo svoje aktivnosti 6. jula dolaskom prvih članova glavnog posmatračkog tima u Podgoricu, a misija će ostati u Crnoj Gori najduže mjesec nakon izbora“, kazao je Agaj.

On je pojasnio i da je zadatak i obim misije ograničen na praćenje parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, te da neće posmatrati lokalne izbore, koji će se održati istog izbornog dana.

„Međutim, ENEMO može razmotriti izvještaje o različitim aspektima izbora na lokalnom nivou u onoj mjeri u kojoj su oni povezani sa parlamentarnim izborima“, naveo je Agaj.

On je istakao i da je ENEMO misija u potpunosti prilagođena međunarodnim standardima za posmatranje izbora, te da će rasporediti posmatrače sa ciljem doprinosa transparentnijem izbornom procesu u Crnoj Gori.