Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

GRADIĆE SE HIDROELEKTRANA NA KOMARNICI

28.05.2020
image

Vlada je danas utvrdila Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici - najvažniji dokument koji je preduslov za ulazak u kapitalni energetski objekat: HE visine 170 m instalisane snage 170 MW, kapaicteta 209 GWh.

Generalna direktorica Direktorata za planiranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marina Izgarević-Pavićević kazala je da je "najvažniji kriterijum za definisanje kote normalnog uspora da se ne remeti prirodni režim u zoni naselja Šavnik i u zoni kanjona Nevidio".

"Realizacija ovog Detaljnog prostornog plana, Crnoj Gori će donijeti benefite u oblasti elektro-energetike, ali i sa aspekta razvoja poljoprivrede i turizma i unapređenja infrastrukture u ovim opštinama", rekla je ona.

Lučno-betonska brana HE Komarnica biće smještena u vrlo uskom V profilu kanjona, prema "optimizacionim analizama" u Idejnom projektu, konstruktivne visine 171 m, poluprečnika oko 440 m i dužine u kruni oko 211 m.

Detalji će biti konačno definisani projektnom dokumentacijom, saopšteno je iz Vlade.