Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

NAGRAĐENI NAJBOLJI U CARINSKOJ SLUŽBI

18.10.2019
image

Povodom Dana carinske službe, na Kolegijumu direktora konstatovano je da je Uprava carina svjesna svoje uloge i odgovornosti, na svim nivoima svog funkcionisanja i izvršavanja zadataka.

"Kontinuitet dobrih rezultata ostvaruje se iz godine u godinu. Takav trend potvrdjen je i u 2019. Postignuta je dobra dinamika u sprovođenju EU projekata za koje je nadležna Uprava carina. Očekujemo da realizacija ključnih projekata, prije svega u oblasti izgradnje informacionih sistema i modernizacije opreme za sprovođenje kontrola obezbijedi Upravi carina poziciju pouzdanog i kredibilnog partnera modernim evropskim i svjetskim carinskim administracijama", navedeno je u saopštenju Uprave carina.

Za uspjeh, kako je saopšteno, svake aktivnosti neophodna je intenzivna i posvećena saradnja, uz stalni rast međusobnog razumijevanja i povjerenja među partnerima.

Uprava carina je, dodaju, primjer institucije koja je obezbijedila efikasne mehanizme saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou, kroz razvoj informatičkih aplikacija za razmjenu informacija, potpisivanje sporazuma, memoranduma itd.

"Na nacionalnom nivou ostvarena je izvanredna saradnja sa Upravom policije, nadležnim tužilaštvima, kao i drugim organima za sprovođenje zakona, pri čemu su postignuti značajni rezultati u borbi protiv carinskih prevara, suzbijanju krijumčarenja, borbi protiv sive ekonomije. Na međunarodnom planu, osim efikasne saradnje koja je iz godine u godinu sve intenzivnija, važno je istaći podršku koju Uprava carina u kontinuitetu dobija kroz EU projekte, pri čemu uspijevamo da se afirmišemo kao zainteresovan, posvećen i odgovoran partner, koji svoje obaveze ostvaruje u skladu sa preuzetim odgovornostima – jačajući svoj ugled", navedeno je u saopštenju.

Uprava carina će, poručuju nastaviti da ostvaruje svoju ulogu i u narednom periodu.

"Pri čemu smo svjesni kako šansi, tako i izazova i ograničenja kojima smo izloženi. Dosadašnji rad i rezultati, kao i pozitivne ocjene od strane EU monitoring misija,daju nam za pravo da konstatujemo da sprovodimo ispravnu i efikasnu poslovnu strategiju i da možemo očekivati dalji razvoj i jačanje efikasnosti Uprave carina, na dobro svih poslovnih subjekata i svih građana Crne Gore".

Povodom Dana carinske službe nagrađeni su službenici koji su tokom protekle godine u svojim organizacionim jedinicama postigli zapažene rezultate:

- Milošević Stojanka, načelnica u Odsjeku za vrijednost i porijeklo robe – Sektor za carinsko – pravne poslove;
- Novosel Radoje, samostalni carinski savjetnik I – vodeći projektant u Odsjeku za projektovanje, razvoj i održavanje aplikativnog softvera–Sektor za carinsko – informacioni sistem;
- Gligorović Vladana, samostalna carinska savjetnica I u Odsjeku za zastupanje i saradnju sa drugim organima u radnim sporovima – Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim resursima,
- Mustur Miodrag, samostalni carinik – za subijanje krijumčarenja u Odsjeku za za subijanje krijumčarenja – Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu;
- Šuković Milanka, samostalna carinska referentica u Odjeljenju za naplatu prihoda;
- Koljčević Anton, carinik – viši saradnik I – vođa smjene u CI Aerodrom Podgorica - PJ Carinarnica Podgorica;
- Jovović Mitar, samostalni carinik u CI Slobodna zona Bar - PJ Carinarnica Bar;
- Aleksić Olivera, samostalna carinska inspektorka I u CI Luka Tivat - PJ Carinarnica Kotor
- Pupović Obren, samostalna carinik u CI Ranče - PJ Carinarnica Bijelo Polje