Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

OD SJUTRA JEFTINIJI ROMING

30.06.2020
image

Slijedeći praksu zemalja Evropske unije, države regiona su 04. aprila 2019. godine u Beogradu zaključile Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, saopšteno je iz Ministarstva ekomomije.

"Sporazum se primjenjuje od 1.jula 2019. godine, kada su cijene usluga rominga značajno snižene u odnosu na prethodni period, i to za 57% za uslugu odlaznih poziva, 20% za dolazne pozive iz regiona, 41% za SMS i čak 86% za uslugu prenosa podataka.

U skladu sa uslovima sporazuma, od 01.jula 2020. godine počinje sa primjenom sljedeća faza snižavanja cijena usluga u zemljama Zapadnog Balkana, što podrazumijeva smanjenje cijene dolaznih poziva u romingu za korisnike svih operatora u Crnoj Gori, koja sada može iznositi maksimalno 3,03 centa/min sa uračunatim PDV-om.Osim cijene dolaznih poziva, smanjuju se i cijene usluge prenosa podataka u romingu koje će iznositi maksimalno 1,91 cent/MB za korisnike Crnogorskog Telekoma, 1,96 centi/MB za korisnike Telenora, odnosno od 1,82 centa/MB do 21,78 centi/MB, u zavisnosti od korisničkog paketa koji se koristi, za korisnike Mtela".

Cijene ostalih regulisanih maloprodajnih roming usluga u državama Zapadnog Balkana (usluge odlaznih poziva i SMS) će ostati nepromijenjene u odnosu na trenutno važeće cijene, navedeno je u saopštenju.

"Navedene cijene će važiti do 01. jula 2021. godine, kada će se roming usluge za korisnike u državama Zapadnog Balkana, naplaćivati identično kao kada je korisnik rominga u svojoj matičnoj mreži (tzv. "Roaming Like at Home" - RLAH režim naplate)".