Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

PKCG SE PRIDRUŽUJE INICIJATIVI „DIGITALNA SOLIDARNOST“

07.04.2020
image

Privredna komora Crne Gore pridružuje se inicijativi i pruža punu podršku pokretu Digitalna solidarnost.

"Portal www.digitalnasolidarnost.me kreiran je u duhu pokreta Digitalne solidarnosti koji podrazumijeva ustupanje besplatnih servisa od digitalne zajednice.

Digitalna solidarnost je podrška održavanju kontinuiteta poslovanja u izazovnom okruženju nastalom usljed pandemije koronavirusa, posebno mikro i malim preduzećima, kojima je i najpotrebnija.

Na portalu možete naći besplatne online servise koji mogu olakšati poslovanje u vanrednim okolnostima.

Vjerujemo da ćemo na ovaj način doprinijeti lakšem premošćavanju teškoća prouzrokovanih pandemijom, ali i doprinijeti da postojeći digitalni servisi zažive, kao i podstaći digitalnu zajednicu da stvara nove servise", navode u saopštenju iz Privredne komore.

Pozivaju digitalnu zajednicu na solidarnost, da se uključi u realizaciju projekta ustupanjem svojih online servisa besplatno dok traje pandemija.

"Takođe, pozivamo cjelokupnu poslovnu zajednicu, nezavisno kom sektoru pripada, da koristi postavljene servise, kao i da inicira kreiranje novih servisa, kako bi održali kontinuitet u poslovanju.

Budimo korak bliže digitalnom društvu kojem težimo i osnažimo crnogorsku digitalnu zajednicu", zaključuju u saopštenju.