Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

POČELA VAKCINACIJA LISICA PROTIV BJESNILA, GRAĐANI DA BUDU OPREZNI

25.05.2020
image

Oralna vakcinacija lisica i divljih mesojeda protiv bjesnila, osamnaesta po redu, počela je danas. Vakcinacija se sprovodi dva puta godišnje, u jesen i na proljeće, vazdušnom distribucijom vakcina – mamaca.

Avioni koji izbacuju mamce s vakcinama prelijetaće cijelu teritoriju Crne Gore i distribuirati mamce s vakcinama, izuzimajući vodene i urbane površine. Ova kampanja vakcinacije trajaće četiri dana, ukoliko vremenske prilike budu optimalne.

,,Мinistаrstvо poljoprivrede i ruralnog razvoja (Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove) uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori od 2011. godine sprovodi kampanju oralne vakcinacije lisica protiv bjesnila, čiji je cilj zaštita zdravlja ljudi i domaćih životinja od bjesnila, odnosno stvaranje uslova da Crna Gora dobije status države slobodne od ove zarazne bolesti. Zahvaljujući sprovođenju oralne vakcinacije, od marta 2012. godine nije zabilježen nijedan slučaj bjesnila, ni kod domaćih, ali ni kod divljih životinja", navodi se u saopštenju.

Bjesnilo je virusno oboljenje centralnog nervnog sistema (mozga i kičmene moždine) životinja i ljudi. Primarno, to je bolest divljih i domaćih životinja koja se na čovjeka prenosi direktnim kontaktom sa zaraženom životinjom (najčešće ujedom). U svijetu svakog dana od bjesnila umre više od 150 zaraženih ljudi, među kojima je najviše djece. Bjesnilo je uvijek smrtonosno!

Oralnom vakcinacijom divljih životinja protiv bjesnila kao i obaveznom vakcinacijom pasa i mačaka protiv ove bolesti stvara se dovoljno visok nivo zaštite populacije divljih životinja, a posljedično prekida lanac prenošenja virusa sa divljih na domaće životinje i ljude.

Veterinarska služba u saradnji sa lovačkim organizacijama sprovodi monitoring - nadzor i vrši analizu podataka o sprovedenim oralnim vakcinacijama divlјih životinja na osnovu kojih je utvrđena visoka efikasnost vakcinacije na terenu.

Mjere opreza

  • Bačeni mamci sa vakcinama mogu se naći u prirodi, i zato su potrebne određene mjere opreza.
  • Ne treba dodirivati mamce sa vakcinom, jer su oni namijenjeni lisicama. Posebno je važno na to skrenuti pažnju djeci.
  • Ako u svom dvorištu, bašti ili na imanju pronađete mamac vakcine za divlje životinje, stavite rukavice ili plastičnu kesu na ruke i bacite mamac u obližnju šumu.
  • U slučaju da ste dodirnuli mamac nezaštićenom rukom, dobro operite ruke deterdžentom i vodom. Takođe, ako ste dodirnuli kapsulu koja se nalazi u unutrašnjosti vakcine-mamca, osim pranja ruku, potrebno je da se obratite ljekaru.
  • Dvije nedjelje nakon vakcinacije pse i mačke držati zatvorene i ne dozvoliti ni njima ni drugim domaćim životinjama da budu u zoni vakcinacije.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove upućuje apel vlasnicima pasa i mačaka, kao i lovcima da u interesu zaštite zdravlja ljudi i životinja nastave sa redovnom vakcinacijom njihovih životinja protiv bjesnila.