Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

POČELE PRIJAVE VISOKOŠKOLACA ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

18.10.2019
image

Počelo je prijavljivanje osme generacije visokoškolaca za program stručnog osposobljavanja i trajaće do 18. novembra. U Nikšiću su 154 poslodavca oglasila potrebu za 596 visokoškolaca.

Podsjetimo, pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem i koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Program stručnog osposobljavanja visokoškolaca ima za cilj da mladim visokoobrazovanim ljudima pruži mogućnost sticanja znanja, vještina za samostalno obavljanje poslova u nivou obrazovanja, s druge strane poslodavcima je omogućeno da neposredno sagledaju kompetentnost učesnika programa i lica za koja ocjene da imaju ili su stekla odgovarajuća znanja i vještine, zaposle.

Prema analizi Ministarstva prosvjete, a na osnovu pokazatelja Poreske uprave, oko 50 odsto korisnika je nastavilo sa radom kod poslodavaca kod kojih su se osposobljavali ili kod drugih. Njih oko 30 odsto vrati se na evidenciju nezaposlenih.

Stručno osposobljavanje traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. Korisnik za vrijeme stručnog osposobljavanja ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu u neto iznosu od 50% prosječne neto zarade u Crnoj Gori.

Za realizaciju programa stručnog osposobljavanja država je do sada opredijelila oko 52 miliona eura.