Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

POČELO ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA

25.10.2020
image

Zimsko računanje vremena počelo je u nedjelju, pomjeranjem časovnika za jedan sat unazad, sa 3.00 na 2.00 sata.

EU je odlučila da 2021. godine odustane od pomjeranja satova, zbog "ljetnjeg računanja vremena", a njene članice će se opredijeliti da li će tada za stalno ostati na "ljetnjem" ili uobičajenom - "zimskom" računanju vremena.

Ta direktiva EU tako ne znači "automatsko ukidanje ljetnjeg računanja vremena" u EU, ni uvođenje "jedinstvenog vremena" u Evropi, već okončava praksu uskladjivanja pomjeranja sata na nivou EU i omogućava članicama da odaberu vlastiti način računanja vremena.

Tako bi posljednje zajedničko pomjeranje sata u EU trebalo da bude posljednje nedjelje u martu 2021. godine.