Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

UNUTRAŠNJI REVIZORI SU ČUVARI JAVNOG POVJERENJA

image

U okviru projekta "Obuka internih revizora u javnom sektoru Crne Gore" (TIAPS 4) danas je podijeljeno 15 sertifikata četvrtoj generaciji uspješnih polaznika programa obuke.

„Unaprjeđenje upravljanja javnim finansijama je jedan od strateških ciljeva reforme javne uprave u Crnoj Gori usmjerene na povećanje odgovornosti, transparentnosti i upravljanja javnim resursima kako nacionalnim tako i sredstvima EU“, saopštio je ministar finansija, Darko Radunović na ceremoniji zatvaranja projekta.

Istakao je značajan doprinos upravljanju javnim finansijama koji daje unutrašnja revizija i u privatnom i u javnom sektoru i dodao da unutrašnja revizija predstavlja mehanizam za obezbjeđivanje efikasnije, efektivnije i ekonomičnije upotrebe resursa.

„Unutrašnja revizija pomaže rukovodiocima da identifikuju slabosti i unaprijede upravljanje“, izjavio je ministar finansija i naglasio značajan napredak po broju i obučenosti unutrašnjih revizora u prethodnom periodu.

Generalna direktorica Direkorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija, Ana Krsmanović se zahvalila Vladi Slovenije i Vladi Savezne Republike Njemačke čije su donacije omogućile implementaciju programa, kao i kolegama iz CEF-a, CIPFA-e i Uprave za kadrove na profesionalnom odnosu i ogromnoj podršci koju su pružili timu Ministarstva finansija u implementaciji projekta.

„Broj izvještaja revizije u odnosu na 2012. godinu se povećao za preko 200% u 2018. godini, broj datih preporuka približno 1000%, dok se procenat neimplementiranih preporuka smanjio sa približno 40% u 2013. godini na 20% u 2018. godini“, istakla je generalna direktorica Krsmanović.

Prisutnima su se obratili i: ambasador Republike Slovenije u CG, NJ.E. Gregor Presker, ambasador Savezne Republike Njemačke u CG, NJ.E. dr Robert Veber, direktorica Centra za izvrsnost u finansijama, Jana Repanšek, direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković, v.d. direktorica sektora međunarodnih odnosa CIPFA, Salema Hafiz.

Svečanoj dodjeli sertifikata prisustvovali su uspješni polaznici prethodne tri generacije TIAPS obuke, učesnici obuke na radu, tutori, partneri projekta i donatori.