Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

VLADA PREDLOŽILA AMANDMANE, MOGUĆE OGRANIČAVANJE SLOBODE MIRNOG OKUPLJANJA

15.04.2021
image

Vlada je predložila amandmane na Predlog izmjena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima se, radi efikasnijeg vršenja inspekcijskog nadzora i razgraničavanja nadležnosti inspekcijskih organa, precizno definiše otvoreni javni prostor.

Iz Vlade je saopšteno da je izvršeno i usaglašavanje sa ustavnim određenjem da se jemči sloboda mirnog okupljanja, a da se može privremeno ograničiti odlukom nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Kako se navodi, predviđene su i mjere za sprječavanje širenja zaraznih bolesti u željezničkim prevoznim sredstvima namijenjenim za prevoz putnika.

"Kao i na plovnim objektima koji obuhvataju sve čamce, jahte, trajektne i putničke brodove i plutajuće objekte na kojima se tokom cijele godine, a naročito u toku ljetnje sezone obavlja promet putnika i stvari, a koji plove u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore”, navodi se u saopštenju nakon sjednice Vlade.

Pojava zarazne bolesti COVID-19 je, dodaje se, zahtijevala i propisivanje nadležnosti Vlade za donošenje odluka koje se ne odražavaju samo na oblast javnog zdravlja.

“Bilo je neophodno precizirati ulogu Vlade u odnosu na ulazak u Crnu Goru iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, zabranu, odnosno ograničenje rada privrednih društava i preduzetnika, kao i obavljanje drugih djelatnosti, koje su od uticaja na privredni i ekonomski ambijent države”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, predviđeno je da Vlada te mjere određuje na predlog svog radnog tijela.

Vlada je usvojila Prvi prilog Izvještaju Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori za ovu godinu, kojim država informiše Komisiju o stanju u oblasti političkih i ekonomskih kriterijuma, odnosno o napretku u dijelu preuzimanja obaveza iz članstva za 33 pregovaračka poglavlja, za period od 1. januara do 31. decembra prošle godine.

Iz Vlade su kazali da prilog koji dostavlja Crna Gora predstavlja značajnu polaznu osnovu EK prilikom izrade njenog godišnjeg Izvještaja za Crnu Goru u kojem se konstatuju ostvareni rezultati i daju preporuke za dalji rad.

“Tim povodom Vlada je ocijenila da je uspješna priprema dokumenta pokazala visok nivo administrativnih kapaciteta svih organa uključenih u pregovarački proces u okviru svih poglavlja, kao i da se realizacija svih aktivnosti u okviru procesa integracije u EU odvija planiranom dinamikom”, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi intenziviranja aktivnosti i monitoringa u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Informacijom je, kako je saopšteno, ukazano na ključne segmente borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i značaj međunarodnih obaveza Crne Gore u toj sferi.

"Obzirom na potrebu za jačom, boljom i plodonosnijom koordinacijom u ovoj oblasti, predloženo je formiranje međuresorne radne grupe kojoj bi primarni zadatak bilo unapređenje stanja kroz različite modalitete – saradnje, koordinacije, proaktivnog djelovanja u vidu konkretnih predloga i slično", rekli su iz Vlade.

Navodi se da je tim povodom zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da u saradnji s ministarstvima vanjskih poslova, finansija i socijalnog staranja i Centralnom bankom Crne Gore formira međuresornu radnu grupu radi intenziviranja aktivnosti i monitoringa u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Radom međuresorne radne grupe, kako je saopšteno, koordiniraće MUP.

Vlada je usvojila Informaciju o izvještaju o radu na prioritetnom razvojnom projektu „Naučno - tehnološki park Crne Gore“ za prošlu godinu, kao i Finansijski i Izvještaj o poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno - tehnološki park Crne Gore“ za prošlu godinu.

Usvojen je Predlog za izmjenu Zaključaka, od 19. februara, kojim se, kako se navodi, stvaraju pravno-administrativni uslovi za sprovođenje ranije odluke o prodaji putničkih motornih vozila marke Mercedes Maybach, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima.