Društvo

Vijesti iz društva

INEŽENJERSKA KOMORA I OPŠTINA NIKŠIĆ POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

INEŽENJERSKA KOMORA I OPŠTINA NIKŠIĆ POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

23.06.2022 / 13:11

Predsjednik Ineženjerske komore, mr Nikola Luković i predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević potpisali su danas Sporazum o saradnji.

Kovačević je naveo da će se oblasti saradnje koje treba da doprinesu afirmaciji inženjerske struke u nivou lokalne samoprave odnositi na sprovođenje aktivnosti kao što su: priprema zajedničkih projekata - programa i apliciranje kod potencijalnih donatora sa posebnim osvrtom na EU fondove; saradnja na realizaciji stručnih predavanja, rasprava, okruglih stolova, foruma, konferencija na teme od zajedničkog interesa; radionice, seminari, predavanja, zajednički sastanci i druge aktivnosti koje bi bile usmjerene na promociju edukacije i znanja, unapređenje uslova poslovanja.

"Kao i na aktivnosti koje treba da doprinesu unaprijeđenju lokalnog poslovnog ambijenta u kojem rade inženjeri i inženjerke; gostovanje predstavnika i predstavnica Opštine na događajima koje organizuje Inženjerska komora Crne Gore; gostovanje predstavnika i predstavnica Inženjerske komore Crne Gore na događajima koje organizuje Opština, od značaja za struku; međusobna podrška u posredovanju i animaciji nezaspolenih inženjera i inženjerki da se angažuju u aktivnosti Komore u cilju snaženja njihovih kompetencija potrebnih za tržište rada; organizacija usmjerenih radionica i panel diskusija sa lokalnim inženjerima i inženjerkama u cilju analiza njihovih potreba i problema sa kojima se suočavaju u praksi", dodao je on.

Kovačević je naveo da će Inženjerska komora i Opština Nikšić, na temelju sporazuma, u najskorije vrijeme preduzeti konkretne aktivnosti u cilju ostvarivanja mjerljivih rezultata zajedničkog djelovanja, a na zadovoljstvo obje strane.

Podijelite na: