Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

CG POSVEĆENA SPREČAVANJU MUČENJA I NEČOVJEČNIH KAZNI

19.10.2019
image

Crna Gora je posvećena primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima, a realizaciji preporuka Komiteta Savjeta Evrope za sprječavanje mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih kazni i postupaka CPT je pristupila ozbiljno i odgovorno, saopšteno je juče na sastanku ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludina Nuhodžića i predsjednika CPT Komiteta Mikole Gnatovskog.

“Preporuke CPT Komiteta doživljavamo ne kao otvorenu kritiku, već kao dobronamjerni savjet, usmjeravanje i korektiv u našem postupanju”, kazao je Nuhodžić i dodao da je broj navoda o zlostavljanju od strane policijskih službenika u Crnoj Gori manji nego ranije, kao i da je poboljšan tretman uhapšenih osoba, što je, između ostalog, navedeno i u Izvještaju CPT Komiteta.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Nuhodžić je istakao da MUP i Uprava policije u kontinuitetu ulažu značajne napore na izgradnji policijske kulture koja ne prihvata solidarisanje sa službenicima koji neprofesionalno postupaju i koja zlostavljanje građana smatra nedopustivim.

“Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova ohrabruje podnošenje prijava na svim nivoima i preduzima aktivnosti na unapređenju sistema nadzora rada policije”, naglasio je ministar.

Istakao je intenzivnu i kvalitetnu saradnju sa Savjetom za građansku kontrolu rada policije, čije ocjene i zaključci doprinose poboljšanju policijskih procedura i praksi, ali i afirmaciji poštovanja ljudskih prava građana.

“U tom kontekstu, informisao da je nedavno prihvaćena preporuka Savjeta da starješine policije ostvare kontakt i posjete građane koji su žrtve neprofesionalnog postupanja policijskih službenika”, dodaju u MUP-u.

Pohvalivši profesionalan pristup Vlade Crne Gore u ispunjavanju CPT preporuka, Gnatovski je kazao da je u značajnoj mjeri ostvaren napredak u pogledu sprječavanja zlostavljanja u policijskoj službi.

“Dodao je da je unaprijeđena transparentnost, odgovornost i otvorenost MUP-a i Uprave policije. Ukazao je na značaj da se osigura efikasna istraga svih navoda o zlostavljanju i da se permanentno preduzimaju aktivnosti na jačanju mehanizama kontrole. Zajednički je konstatovano da sankcionisanje prekršilaca zakona u sopstvenim redovima doprinosi i većem povjerenju građana u rad policije”, zaključuje se u saopštenju MUP-a.