Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

NAUČNA TRIBINA PROFESORA DOKTORA GORANA BAROVIĆA

24.11.2021
image

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i umjetničkoj saradnji između Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Univerziteta Crne Gore, 26. novembra 2021. godine, u 12 časova, u Plavoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore, održaće se naučna tribina prof. dr Gorana Barovića (Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore) na temu: "Spelološki objekti Crne Gore i mogućnosti njihove valorizacije".

Prof. dr Goran Barović je redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Diplomirao je na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću, smjer Istorija i geografija. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu magistrirao je na smjeru Kartografija, a na Departmanu za geografiju Univerziteta u Novom Sadu odbranio je doktorsku disertaciju, čime je stekao naučni stepen doktora geografskih nauka.

Kao student objavio je svoj prvi rad na kongresu Saveza speleologa Jugoslavije (Sarajevo,1987). Na Filozofskom fakultetu zaposlen je od 1991. godine kao: asistent-pripravnik, asistent i saradnik u nastavi i nastavnik na Odsjeku za istoriju i geografiju, a zatim i Studijskom programu za geografiju na predmetima: Astronomska geografija, Kartografija, Opšta kartografija, Tematska kartografija, Matematička geografija, Speleologija, Topografija, Tematsko kartiranje i Geografija na Studijskom programu za obrazovanje učitelja. Do sada je objavio više od 150 naučnih i stručnih radova. Član je više asocijacija i organizacija, među kojima: Matice crnogorske od osnivanja (1994), Odbora zа geologiju i geogrаfiju CANU (od 1996), Srpskog geogrаfskog društvа (od 1987), bio je sekretаr Speleološkog društvа Crne Gore (1984–1990), predsjednik Sаvezа speleoloških orgаnizаcijа Jugoslаvije (1995–2003), predsjednik je Speleološkog društvа Nikšić od 2002. godine, predsjednik Bordа direktorа Asocijаcije speleoloških društаvа Crne Gore od 2006. godine, član je Hrvatskog kartografskog društva od 2012. i mnogih drugih.

Bio je prodekan za nastavu (2012–2014) i dekan Filozofskog fakulteta u Nikšiću (2014–2020). Član je Senata Univerziteta Crne Gore od 2015. godine. Predsjednik je Crnogorskog geografskog društva od 2019. godine.