Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

UNIFIED KLUB: HUMANA STRANA SREDNJOŠKOLACA

07.04.2021
image

Unified club Naša škola Ekonomska Nikšić već dvije godine aktivno radi na socijalnoj inkluziji mladih sa smetnjama u razvoju kroz njihovo uključivanje u vannastavne aktivnosti različite sadržine sa ostalom djecom. Članovi ovoga kluba kažu da druženje i saradnju sa djecom sa invaliditetom ne shvataju vidom pomoći, već kao čin prijateljstva i empatije koju bi svi trebali da posjeduju.  Pored osnovne misije koja je sama po sebi humana, iz Unified kluba u proteklom periodu pokazivali su solidarnost i prema cjelokupnoj lokalnoj zajednici kada je za tim postojala potreba.