Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

VEĆE KAZNE ZA NEPROPISNO PARKIRANJE

14.02.2020
image

Stupanjem novog Zakona o bezbjednosti saobraćaja u dijelu Člana 60. a koji se primjenjuje šezdest dana od njegovog izlaska u službenom listu, to jeste od 14.02.2020 godine, došlo je do izmjene u dijelu kaznene odredbe. Član 60. Zakona o bezbjednosti saobraćaja je Uredbom Vlade povjeren nadležnom organu opštine, to jeste Komunalnoj policiji, saopštavaju iz nikšićke Komunalne policije.

Novčanom kaznom u iznosu od 60 do 200 eura kazniće se vozač za prekršaj koji zaustavi ili parkira vozilo na mjestima suprotno članu 60 stav 1 ovog zakona. U koliko se kazna uplati u roku od osam dana vozač se oslobađa jedne trećine novčane kazne i ona iznosi 40 eura. Dosadašnja kazna za prekršaje iz navedenog člana iznosila je 50 eura, a u slučajevima izmirivanja u roku od 8 dana iznosila je 33.33 eura.

Ovim obavještenjm želimo da poručimo da nam nije primarni cilj sankcionisanje i kažnjavanje već preventivno djelovanje. Želimo da zajedno sa našim građanima utičemo na saobraćajnu kulturu, da naš Nikšić učinimo poput evropskih prijestonica, koji je na dobrom putu, a što je u interesu svih naših građana.