Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

FILOZOFSKI FAKULTET NASTAVLJA SA BROJNIM AKTIVNOSTIMA

21.01.2020
image

Filozofski fakultet u ovoj godini nastavio je sa brojnim aktivnostima na više frontova, a prije svega na projektnom planu i organizovanju međunarodnih konferencija.

„Početkom februara zakazan je kick-off meeting (inicijalni sastanak) novog Erasmus + projekta Učenje temeljeno na poslovanju za akademsku izvrsnost u geoinformatici - GEOBIZ sa dvadesetak partnera iz regiona i Evrope, u kojem će kao partner učestvovati i Filozofski fakultet – studijski program Geografija“, kazao je dekan Goran Barović koji je nacionalni koordinator projekta.

NastImageavlja se Erasmus + projekat KEY koji već ulazi u završnu fazu realizacije, pod rukovodstvom prof.dr Veselina Mićanovića. Cilj ovog projekta jačanje uloge visokoškolskih ustanova za obrazovanje nastavnika u sistemu kontinuiranog profesionalnog razvoja (KPR) u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

„Osim standardne mobilnosti studenata, ove godine će po prvi put, putem Erasmus + mobilnosti studenti sociologije će boraviti na Filozofskom fakultetu u Osijeku“, saopštio je Barović.

Ove godine nastaviće se, dodaje on, sa realizacijom dva projekta koji su prošle godine prošli na Konkursu Ministarstva nauke za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte.

Riječ je o projektima: Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori, koji vodi profesor studijskog programa Pedagogija, prof. dr Saša Milić, i projekat Jačanje akademskog integriteta-interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju, gdje su rukovodioci prof. dr Sanja Peković (Fakultet za turizam u Kotoru) i doc. Dijana Vučković (Filozofski fakultet). Projekti se realizuju sa brojnim partnerima iz zemlje i inostranstva.

„Obavljaju se pripreme za realizaciju završne godine dva bilateralna projekta sa partnerima sa Filozofskog fakulteta iz Ljubljane, koji realizuju studijski program Geografija i Pedagogija“, kazao je dekan Barović. Pored njega, projektima rukovodi i prof.dr Vučina Zorić, uz dobijenu saglasnost od Ministarstva nauke za uspješno realizovan prvi dio projekta.

Barović najavljuje da samo u prvoj polovini godine Filozofski fakultet planira dvije međunarodne koferencije.

„Prvu, GEA International (Geo Eco-Eco Agro) Conference u periodu od 28. do 31. maja 2020. godine, koju realizije studijski program Geografija na čijem je čelu doc.dr Velibor Spalević kao predsjednik naučnog odbora. U istom terminu, odnosno 29. maja 2020. godine pod nazivom Sociološka nauka – filozofsko i naučno znanje planirano je održavanje međunarodne koferencije u organizaciji Studijskog programa Sociologija“, zaključio je dekan Barović.