Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

276 PRIJAVA ZA PROJEKAT ENERGETSKI EFIKASAN DOM

01.12.2019
image

Na drugu fazu projekta Energetski efikasan dom, koji građanima omogućava da pod povoljnim finansijskim uslovima na svojim domovima primijene mjere energetske efikasnosti, stiglo je 276 prijava, saopštio je generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije Marko Radulović.

On je agenciji Mina-business kazao da je projekat počeo u avgustu i da je za njegovu realizaciju u ovoj godini bilo opredijeljeno 100 hiljada eura.

“Nažalost, ograničena sredstava u budžetu za ovu godinu nijesu dozvolila da svi građani ostvare parvo na finansisjku podršku, pa je Ministarstvo 20. septembra bilo prinuđeno da objavi da više ne prima prijave građana”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, činjenica da je skoro kompletan iznos od 100 hiljada eura realizovan za manje od mjesec govori o tome da su građani postali svjesni značaja investicija u mjere energetske efikasnosti na svojim domovima.

Radulović je podsjetio da je program Energetski efikasan dom svojevrstan nastavak projekta Energy wood, koje je Ministarstvo realizovalo od 2013. godine.

“Tokom tog perioda Ministarstvo je podržalo nešto preko hiljadu domaćinstava u Crnoj Gori u implementaciji energetski efikasnih sistema za grijanje u njihovim domovima. Građani su u prilici da podignu beskamatni kredit u iznosu do deset hiljada EUR sa periodom otplate do šest godina”, kazao je Radulović.

Kako je objasnio, za prosječan kredit od četiri hiljade eura, mjesečna rata je bila 55 eura za period od šest godina, što je građanima omogućilo da značajan dio sredstava vrate iz ostvarenih ušteda.

Radulović je rekao da je od ukupnog broja prijava, 175 građana uspješno završilo proceduru, odnosno odobren im je beskamatni kredit od banke i prešlo se u realizaciju.

Građani su u okviru projekta mogli da odaberu jednu ili više mjera energetske efikasnosti. To su energetski efikasni izvori toplote na moderne oblike biomase – pelet i brikete, termoizolacija zidova i ugradnja energetski efikasne fasadne stolarije.

Radulović je saopštio da su građani, pored kotlova odnosno peći na pelet i brikete, imali prilike i da domove opreme takozvanom propratnom opremom – radijatorima i cijevnim razvodima za toplotu, za šta se opredijelio najveći broj njih.

“Oko 72 odsto građana je bilo zainteresovano za tu mjeru, 16 odsto za implementaciju termoizolacije na svojim fasadama, dok je 12 odsto bilo zainteresovano za isporuke i ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije”, precizirao je Radulović.

Ministarstvo snosi sve troškove vezane za obradu kredita, kao i troškove kamate. Projekat se realizuje sa dvije partnerske banke – Lovćen i Hipotekarnom, kao i sa šest kompanija - Veneta plamen, Home systems, Plam inženjering, Mikromont, Energos i konzorcijum LD Gradnja-Cerovo.

Radulović je saopštio da je projekat osmišljen tako da novac koji građani dobiju od beskamatnog kredita biva prenesen direktno kompanijama i to tek na kraju završenih radova.

“Tek kada kompanija koja je sprovela mjere energetske efikasnosti dobije potvrdu od građanina da su radovi završeni i dostavi je Ministarstvu i banci, sredstva bivaju prebačena na njen račun”, naveo je Radulović

Prema podacima Ministarstva, oko 80 odsto odobrenih kredita je realizovano i očekuje se da do kraja bude završeno i preostalih 20 odsto.

Radulović je, govoreći o nastavku projekta Energetski efikasan dom, rekao da su ohrabreni dosadašnjim velikiim interesovanjem građana.

“Ministarstvo je povećalo budžet za narednu godinui, a planiramo da povećamo i mjere energetske efikasnosti”, dodao je Radulović.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo planira da narednu fazu projekta pokrene ranije, na proljeće eventualno ljeto, kako bi se prije ulaska u zimu uspješno završilie sve mjere energetske efikasnosti.