Ekonomija

Vijesti iz ekonomije

DODJELJUJU PODRŠKU ZA DIREKTNA PLAĆANJA U BILJNOJ PROIZVODNJI

DODJELJUJU PODRŠKU ZA DIREKTNA PLAĆANJA U BILJNOJ PROIZVODNJI

14.05.2022 / 16:05

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve zainteresovane da se do 16. juna prijave na javni poziv za dodjelu podrške za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji za ovu godinu.

Kroz javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podršku u biljnoj proizvodnji kroz direktna plaćanja po hektaru za zasade pod maslinama, vinovom lozom, voćnjacima i oranicama.

Visina podrške iznosi do 250 EUR po hektaru prihvatljive površine za sve obradive površine osim za proizvodnju žitarica, gdje je iznos subvencija do 500 EUR po hektaru, i za proizvodnju kasnog merkantilnog krompira do 400 EUR po hektaru.

Subvencionisanje proizvodnje kasnog merkatnilnog krompira u iznosu do 400 EUR po hektaru obuhvatiće proizvođače te kulture u Rožajama, Petnjici, Beranama, Andrijevici, Bijelom Polju, Gusinju, Plavu, Mojkovcu, Kolašinu, Pljevljima, Žabljaku, Šavniku, Plužinama i Nikšiću.

Korisnici mlađi od 40 godina ostvaruju pravo na dodatno plaćanje u iznosu do deset EUR po hektaru obradive površine.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kao i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, nalaze se na internet stranici Ministarstva.

Informacije se mogu dobiti i u prostorijama direkcija za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje i za poljoprivredne registre i regionalnu koordinaciju.

Rok za dostavljanje zahtjeva je do 16. juna. Zahtjev za podršku se može podnijeti najkasnije do 15. jula, što je rok za zakašnjele zahtjeve, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja.

 

 

Podijelite na: