Ekonomija

Vijesti iz ekonomije

BOGDANOVIĆ: ZA NOVOROĐENČAD 900, A ZA KORISNIKA PRAVA NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE 1000 EURA

BOGDANOVIĆ: ZA NOVOROĐENČAD 900, A ZA KORISNIKA PRAVA NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE 1000 EURA

26.11.2022 / 14:16

Poslanici Aleksa Bečić, Miodrag Lekić, Zdenka Popović, Dragan Krapović, Boris Bogdanović, Momo Koprivica, Tamara Vujović, Albin Ćeman, Vladimir Martinović i Danilo Šaranović, predali su danas u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojim se predviđa jednokratna nadoknada za svako novorođeno dijete u iznosu od 900 eura, a za korisnika prava na materijalno obezbjeđenje u iznosu od 1000 eura, saopštio je Boris Bogdanović, predsjednik Kluba poslanika “Demorkate-Demos - Mir je naša nacija”.

Kako navodi Bogdanović, socijalni transferi po osnovu jednokratne naknade za novorođeno dijete utvrđeni su Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

"S tim u vezi, odredbama člana 41 sada važećeg Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisano je da: jedan od roditelja, usvojilac, staralac ili hranitelj može ostvariti pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete do navršene jedne godine života djeteta; da naknada iz stava 2 ovog člana iznosi 109.07 eura; da naknada iz stava 3 ovog člana za korisnika prava na materijalno obezbjeđenje iznosi 130.88 eura", kazao je on.

Takođe je istakao da prema zvaničnom Saopštenju Uprave za statistiku Crne Gore – MONSTAT-a od 10.05.2022. godine stopa prirodnog priraštaja na nivou Crne Gore za 2021. godinu iznosi – 3,4.

"Dakle, Crna Gora je prošlu godinu završila sa negativnim prirodnim priraštajem, što se desilo prvi put od kada se u našoj zemlji vodi statistika. "Bijela kuga” bila je prisutna u dvadeset od ukupno dvadeset četiri opštine. Pozitivna stopa prirodnog priraštaja zabilježena je jedino u Budvi, Podgorici, Tuzima i Rožajama.

Podnesenim Predlogom zakona predloženo povećanje jednokratne naknade za novorođeno dijete predstavlja konkretnu mjeru koja treba da doprinese poboljšanju materijalnih uslova za pokrivanje osnovnih životnih troškova svakog novorođenog djeteta, kao novog člana našeg društva.

Stoga navedeni razlozi potvrđuju opravdanost povećanja iznosa jednokratne naknade za novorođeno dijete", zaključio je Bogdanović.

Foto: Demokrate

Podijelite na: