Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

BUDŽET ZA 2021. GODINU PROJEKTOVAN NA 23 MILIONA I 500 HILJADA EURA

08.12.2020
image

Budžet za narednu godinu projektovan je na 23 miliona i 500 hiljada eura, a rezultat je trenutne situacije izazvane koronavirusom, usled koje se očekuje manje ostvarenje prihoda, kako sopstvenih tako i ustupljenih, istakla je Sanija Fatić sekretarka Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo. To je za oko 2 odsto manje u odnosu na prošlogodišnji. Negativni efekat smanjenja će popraviti prihod koji se ubira od novembra ove godine i iznosi oko million i 630 hiljada.

Planirajući rashode za 2021. godinu težilo se da budžet bude bogatiji i sadržajniji jer su lokalne finansije stabilne i održive zato će ovim budžetom dio sredstava biti usmjeren na nova finansiranja.

Osim poljoprivrede biće dostupna i podrška za mlade u iznosu od 500 hiljada eura. Kroz određene projekte oko 100 mladih imaće priliku da riješi stambeno pitanje kao i da započne sopstveni biznis.

Novina u budžetu za narednu godinu je podrška ženskom preduzetništvu koja će iznositi 40 hiljada eura.

Investicije u Opštini Nikšić planirane su u iznosu od 4 miliona eura. U ovoj godini su gotovo svi veći projekti završeni, a istom dinamikom nastaviće se i u narednoj, sve u cilju unapredjenja života građana.

Radiće se i na poboljšanju saobraćanje infrastrukture, izgradnji vodovoda ali i na rješavanju pitanja komunalog otpada.

Budžetom za narednu godinu predviđeno je da za sport bude izdvojeno 860 hiljada, za kulturu 290 hiljada eura, a za obrazovanje 353 hiljade. Za transfere će biti izdvojeno 3 miliona i 414 hiljada eura, dok je za NVO za narednu godinu namijenjeno 50 hiljada eura. Zainteresovani građani sugerisali su da bi se u budžet mogla uvrstiti i sanacija zgrada sa ravnim krovovima, kao i izgradnja trim staze oko Trebjese.