Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

EPCG SIGURAN OSLONAC I POKRETAČ SVEUKUPNOG DRUŠTVENOG RAZVOJA

11.01.2021
image

Elektroprivreda (EPCG) je prošla veliki i izazovan put, ali je došla do pozicije sigurnog oslonca i pokretača sveukupnog društvenog razvoja i postala “žila kucavica” crnogorske privrede, ocijenio je predsjednik Odbora direktora kompanije, Đoko Krivokapić.

„To smo postigli odgovornim i posvećenim pristupom menadžmenta i svih zaposlenih. I zato kažem da naša vizija EPCG i jeste vizija moderne, jake i efikasne kompanije, koja će biti sposobna da se uhvati u koštac sa svim izazovima u uslovima izuzetno oštre konkurencije na energetskim tržištima“, rekao je Krivokapić u intervjuu za list Elektroprivreda.

Krivokapić je u kompaniju došao 2017. godine, kada je italijanska A2A imala visok udio vlasništva i kada je EPCG bila stabilna kompanija, koja, međutim, nije bila investiciona “sila”, kakva djeluje danas.

„Kompanija A2A je tu bila u punom kapacitetu i većina menadžmenta su bili njihovi ljudi. Bio je to interesantan momenat za mene koji sam došao iz sasvim drugog segmenta rada, ali bio sam počastvovan povjerenjem koje sam dobio, da pokušam neke stvari da promijenim i učinim boljim“, kazao je Krivokapić.

On je naveo da je elektro-energetsku kompaniju gledao kao moćan privredni kolektiv, koji nije bio dovoljno valorizovan.

„Već je bilo izvjesno da je A2A izgubila interes za sami razvoj EPCG. Imali su neku strategiju da imaju što više novca na računu, a da ne investiraju, osim onoga što je bilo potrebno za prostu reprodukciju, što je, po mom mišljenju kao ekonomiste, korporativno neprihvatljivo“, objasnio je Krivokapić.

On smatra da se italijanski partner nije najbolje snašao ili je samo slijedio instrukcije svog poslodavca iz Italije.

„Tako da nam je pružena prilika da EPCG vratimo na kolosijek koji zaslužuje i da postane lokomotiva razvoja Crne Gore“, dodao je Krivokapić.

Italijani su, prema njegovim riječima, imali i neusklađene finansijske bilanse, odnosno sa jedne strane ogromne gubitke, a sa druge neraspoređenu dobit.

„I to je bio moj početak u EPCG. Na dan izbora novog Odbora direktora, 31. januara 2017. godine, EPCG je u najkraćem karakterisala povoljna elektroenergetska i ekonomska situacija, uredno obezbjeđenje konzuma, neraspoređena godišnja dobit za 2015. godinu od 33,7 miliona EUR, kao i poslovni gubitak iz prethodnog perioda od 157 miliona EUR. Sredinom 2017. godine dobili smo našeg izvršnog direktora, dok su, vrijeme je pokazalo izuzetno opravdanim, na menadžerske pozicije došli ljudi iz same EPCG“, kazao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, bilo je neophodno bilanse EPCG-a normativno pozicionirati, odnosno na zakonom utemeljen način eliminisati gubitak iz poslovnih knjiga, jer je tu, kako je objasnio, bio prisutan svojevrsan nonsens - dosta velika neraspoređena dobit, a isto tako i veliki nepokriveni gubitak.

Ukupni akumulirani gubitak EPCG na kraju 2016. godine iznosio je skoro 157 miliona EUR i pokriven je na osnovu adekvatne odluke Skupštine akcionara na kraju 2017. godine.

„Tada se među prvim nametnulo pitanje preuzimanja Rudnika uglja u Pljevljima. Kao jedini naš dobavljač uglja za Termoelektranu (TE), strateški, bio nam je jako interesantan. Napravili smo sveobuhvatnu analizu, konsultovali renomirane kuće i u jednom zahtjevnom procesu preuzeli Rudnik uglja“, podsjetio je Krivokapić.

Koliko je to bila i više nego dobra investicija, a prije svega poslovna odluka, pokazuju, kako je rekao, pozitivni rezultati poslovanja koji su iz godine u godinu nakon preuzimanja bili sve bolji.

„S druge strane, TE Pljevlja, kao naš jedini fiksni izvor energije, ujedno i nastabilniji oslonac našeg sistema, od 2017. godine nije zabilježila nijedan duži ispad, u kontinuitetu ima izvanredne performance, a tokom ove godine bi trebalo da uđe u trogodišnji ciklus ekološke rekonstrukcije“, dodao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, planovi EPCG su u početku djelovali preambiciozno, ali su se, uz ogroman rad, trud i stručno zalaganje zaposlenih, ispostavili i realnim, u skladu sa vizijom koju su svi dijelili - da EPCG mora biti pokretač i inicijator razvoja države.

„U skladu s tim, kao dobri domaćini, pristupili smo saniranju odnosno kompletnoj modernizaciji naše dvije hidroelektrane Piva i Perućica. Sa završetkom reparacije trećeg agregata u Pivi, koja bi trebalo da bude završena krajem ove godine, uspjećemo da ta dva naša 'suva zlata' dovedemo, maltene, na nivo novih elektrana, da bez nekih velikih zahvata mogu biti siguran izvor energije narednih 30-ak godina, što je poduhvat bez premca“, ocijenio je Krivokapić.

On je saopštio da sa pravom može da kaže da su za četiri godine uradili više nego je urađeno u prethodnih desetak i da su kompaniju pozicionirali u centar ekonomskog razvoja Crne Gore.

Na pitanje da li će politička smjena vlasti uticati na planove EPCG, Krivokapić je odgovorio da se svaki projekat može zaustaviti.

„Međutim, ne želim da vjerujem da bi bilo ko da dođe mogao da zaustavi procese razvoja koje smo pokrenuli, jer su oni dobri i za državu i cijeli energetski sistem države. Po svemu što smo uradili lideri smo Zapadnog Balkana i samo neko kome nije na srcu razvoj Crne Gore i energetike, blokirao bi sve – vjetroelektranu (VE) Gvozd, hidroelektranu (HE) Komarnica, solarnu elektranu (SE) Briska Gora“, poručio je Krivokapić i dodao da su to projekti budućnosti, koji će donijeti zamajac cijeloj crnogorskoj ekonomiji.

Osim toga, kako je podsjetio, EPCG je sada dio veoma značajnog energetskog čvorišta.

„Posredstvom energetskog podvodnog kabla povezana je sa Italijom, u pozadini su i veliki proizvođači energije iz Bosne i Hercegovine (BiH), Srbije i Kosova, a veoma brzo očekujemo i operativno otpočinjanje rada Crnogorske berze električne energije“, rekao je Krivokapić.

Ovakvu poziciju EPCG i Crna Gora, kako je poručio, nikada do sada nijesu imale.

„Izgradnja tri nova energetska objekta, čija gradnja bi mogla početi ove godine, samo će učvrstiti ovu poziciju i ko god je na vlasti to mora objeručke prihvatiti, podržati i valorizovati u što kraćem roku“, rekao je Krivokapić.

On je, govoreći o obnovljivim izorima energije (OIE), saopštio da su oni potreba cijelog razvijenog svijeta, kako bi se iskoristile sve mogućnosti iz prirode, a sačuvala zdrava okolina.

Kako je kazao da je dosta blizu i početak izgradnje SE Briska gora, koju je EPCG prepoznala kao finansijski i strateški dobro pozicioniranu mogućnost za budući razvoj.

On je rekao i da vjeruje u projekat HE Komarnica, jer žele da EPCG u svom portfoliu ima i tu hidroelektranu.

Kada je riječ o društveno odgovornom poslovanju EPCG, on je kazao da su kolegama iz A2A, kada su počnjali, pokušavali da ukažu da taj dio mora biti na puno većem nivou u izdacima kompanije.

On je dodao i da u kompaniji mogu biti ponosni na pomoć zdravstvenom sistemu i to ne samo donacijama KBC-u, već i bolnicama u Nikšiću, Pljevljima i Bijelom Polju.