Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

GOLUBOVIĆ: PAKETOM MJERA DUGOROČNO OSIGURAN RAST I RAZVOJ

10.08.2020
image

Vladinim trećim paketom mjera podrške privredi daje se dodatni podsticaj dinamiziranju aktivnosti na realizaciji strateških ciljeva iz ključnih sektora, što će dugoročno osigurati rast i razvoj i doprinijeti stabilnosti ekonomskog sistema, ocijenio je predsjednik Privredne komore (PKCG), Vlastimir Golubović.

On je kazao da su u fokusu mjera poljoprivreda, energetika, saobraćaj i turizam, ali da dodatno ohrabruje i činjenica što je posebna pažnja posvećena digitalnoj transformaciji društva i inovacijama.

"U malim ekonomijama ona može doprinijeti ostvarenju značajnih ušteda, ubrzati i olakšati poslovanje, a ujedno predstavlja jedan od ključnih preduslova za razvoj svih drugih sektora", rekao je Golubović u intervjuu agenciji Mina-biznis.

On je dodao da je treći paket mjera dominantno razvojnog karaktera, iako u sebi sadrži i kratkoročne sanacione mjere za preduzeća iz najugroženijih sektora.

"Za ovaj paket se može reći da predstavlja novu sveobuhvatnu strategiju održivog razvoja Crne Gore, a njegova obuhvatnost i iznos od 1,22 milijarde eura to svakako potvrđuju", saopštio je Golubović.

On smatra da i taj set mjera, kao i prethodna dva, dolazi u pravo vrijeme i privrednicima iz različitih sektora na raspolaganje stavlja niz opcija koje značajno mogu doprinijeti korišćenju razvojnih šansi, posebno u sektorima u kojima postoji komparativna prednost.

Golubović je kazao da je širenje koronavirusa i loša epidemiološka situacija koja je pogodila čitav svijet, povećala u velikoj mjeri ekonomsku neizvjesnost u ovoj i narednoj godini.

“Usporavanje lanaca snabdijevanja u početnom periodu izbijanja pandemije, drastičan pad agregatne inostrane i domaće tražnje, doveo je do snažnog udara na ekonomske tokove, koji će se nepovoljno odraziti na rast ekonomije u ovoj godini”, rekao je Golubović.

Neizbježno je, prema njegovim riječima, došlo do pada cjelokupne ekonomske aktivnosti, posebno u sektorima turizma i saobraćaja.

Najviše su pogođene putničke agencije, firme koje se bave pružanjem smještaja, pripremom i posluživanjem hrane i pića, te logistika i prevoznici.

Golubović je saopštio da je u periodu od januara do maja u kolektivnom smještaju ostvareno 73,2 odsto manje dolazaka i 77 odsto manje noćenja u odnosu na isti period prošle godine.

Strani turisti čine 81,9 odsto ukupnog broja gostiju i u strukturi noćenja učestvuju sa 71,8 odsto.

"Otvaranje granica i najave gostiju sa tržišta Rusije, Ukrajne, Bjelorusije i drugih ohrabruju i daju nam za pravo da očekujemo rast broja turista tokom avgusta, septembra i oktobra ove godine", rekao je Golubović.

On je naveo da će privatna potrošnja, kao jedna od glavnih determinanti prošlogodišnjeg ekonomskog rasta, u ovoj godini zabilježiti pad, usljed značajnog smanjenja prihoda od turizma, zaposlenosti, kao i povećanja štednje zbog neizvjesnosti usljed krize.

"Takođe, smanjenje doznaka iz inostranstva uticaće na pad potrošnje domaćinstva, a javna potrošnja će biti uslovljena značajno nižim prihodima u ovoj godini", smatra Golubović.

Prema njegovim riječima, evidentan je uticaj posljedica pandemije na tržište rada u Evropi i svijetu, naročito u slučaju zanimanja koja nije moguće raditi od kuće.

“Prema podacima Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), registrovana stopa nezaposlenosti na kraju juna iznosila je 18,06 odsto. Na evidenciji Zavoda se nalazilo 41,89 hiljada nezaposlenih, što je u odnosu na isti period prethodne godine više 19,8 odsto", precizirao je Golubović.

On je saopštio i da će investicije, kao jedna od ključnih odrednica rasta crnogorske ekonomije u prethodnim godinama, biti pod uticajem nastale situacije sa pandemijom.

"Veća opreznost stranih investitora, usljed velikog pada ekonomske aktivnosti, uticaće na niži priliv investicija do kraja godine. Ohrabruje činjenica da su sve započete investicije, kako stranih, tako i domaćih investitora, nastavile da se realizuju, iako sporijom dinamikom zbog novonastalih okolnosti", naveo je Golubović.

Prema njegovim riječima, PKCG je, kao članica Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, participirala u uspostavljanju sistema "zelenih koridora", koji omogućavaju nesmetani 24-satni protok robe preko određenih graničnih prelaza, dajući prioritet osnovnim životnim namirnicama, kao i opremi i zaštitnim sredstvima koja se uvoze radi sprečavanja epidemije.

"U saradnji sa komorama regiona, pripremili smo i predlog mjera koje treba da ispunjavaju vozači transportnih sredstava, pratili i obavještavali o stanju na graničnim prelazima i sarađivali sa nadležnim inspekcijama prisutnim na prelazima", zaključio je Golubović.