Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

I U 2020. BROJNE INVESTICIONE AKTIVNOSTI

29.11.2019
image

Budžet Opštine Nikšić za 2020. godinu planiran je u iznosu od 23 miliona i 960 hiljada eura i veći je za 9,4 odsto u odnosu na plan budžeta 2019. jer se do danas planirani budžet za tekuću godinu izvršava izuzetno dobro. Prioritet Lokalne uprave je održati stabilne javne finansije, pa će se time voditi i u narednoj godini.

Kapitalni izdaci za koje je izdvojeno pet miliona eura obuhvatiće radove na vodovodima, izgradnju ulica, gradskih kvartova i saobraćajnica.

Za investiciono održavanje u budžetu za narednu godinu planirano je milion i 640 hiljada eura, a u kategoriji prioritetni su radovi u Župi, koji su počeli u ovoj godini i gdje je završeno oko dva kilometra puta.

Drugi dio javne rasprave odnosio se na porez na nepokretnost u Opštini Nikšić. Istaknuto je da će stope poreza ostati iste.

Javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici određenih privrednih društava, nevladnih organizacija i građani koji su uzeli učešće u cilju pojašnjenja određenih stavki u budžetu, a koje su se, između ostalih, ticale uređenja kvartova u pojedinim djelovima grada, pitanja zarada u javnom sektoru, definisanje prelaska azila u Bresticama u nadležnost Komunalnog preduzeća.