Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

IPC TEHNOPOLIS DOBIO DRŽAVNU GARANCIJU

19.09.2020
image

Vlada je u petak bez održavanja sjednice, odnosno elektronskim putem, dala saglasnost da se izda državna garancija od 800 hiljada eura za kredit između Prve banke i Inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis Nikšić.

Ta banka je dala najbolju ponudu za kredit u konkurenciji sa još dvije banke. Kredit će biti od milion eura, a garancijom je pokriveno 80 odsto, piše Pobjeda.

"Ugovorom o kreditu predviđeno je zaduženje Tehnopolisa od milion eura, na 36 mjeseci, kao overdraft kredit. Redovna kamatna stopa iznosiće fiksno 3,6 odsto godišnje, naknada za obradu kredita 0,5 odsto, dok će, u slučaju neblagovremenog izvršavanja obaveza po osnovu kredita, korisnik kredita biti u obavezi da banci plaća zateznu kamatu u visini od dva odsto na mjesečnom nivou", navedeno je u Vladinom dokumentu.

Novac će, kako je objašnjeno, biti korišćen za predfinansiranje projekata koji su od Evropske unije (EU), kroz prekogranične programe, odobreni za finansiranje IPC Tehnopolis, i ne odnosi se na državnu pomoć.

Vlada je dala saglasnost i da se uspostavi hipoteka na objektima u okviru kompleksa Karisma hotels adriatic Montenegro, upisanim u listu nepokretnosti u Opštini Ulcinj.

"U namjeri da ublaže posljedice velike ekonomske krize nastale usljed situacije sa pandemijom, Karisma je uputila zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava, u iznosu od četiri miliona eura Investiciono-razvojnom fondu , a u skladu sa paketima pomoći koje je Vlada usvojila i odobrila. Traženi iznos su uspjeli dodatnim restrukturiranjem postojećih obaveza da umanje, pa njihov kreditni zahtjev iznosi maksimalno do 2,5 miliona eura", navodi se u dokumentu.

Novac namjeravaju da upotrijebe za izmirenje dobavljača, održavanje likvidnosti i pripreme za narednu sezonu, kada očekuju značajno poboljšanje u svom poslovanju.

Karisma je, kako se dodaje, počela pregovore i sa Crnogorskom komercijalnom bankom i Erste bankom, koje su takođe tražile hipoteku, s tim što su naglasili da novo zaduženje neće preći iznos od 2,5 miliona.