Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE

01.08.2020
image

Ministarstvo ekonomije objavilo je javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentosti privrede za ovu godinu.

Ministarstvo je javni poziv objavilo na osnovu Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentosti privrede, a u okviru trećeg paketa socio-ekonomskih mjera koji je Vlada usvojila 23. jula.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu je predviđeno sprovođenje 11 programskih linija finansijske podrške, dvije nefinansijske, kao i četiri programske linije koje će se uporedo promovisati i sprovoditi.

Ministarstvo je pozivalo domaća preduzeća, postojeće i potencijalne preduzetnike, zanatlije i klastere da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za Program, odnosno za programske linije.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa je 5,08 miliona EUR, dok su pojedinačni iznosi, kao i način i dinamika dodjele podrške definisani pojedinačnim programskim linijama.

Svaka programska linija jasno definiše potrebnu dokumentaciju, opštu i specifičnu, koju je neophodno priložiti.

Popunjeni prijavni formular ili zahtjevi, sa pratećom dokumentacijom, predaju se na arhivu Ministarstva ili preporučenom poštom na adresu tog Vladinog resora.

Takođe, omogućena je i on lajn predaja zahtjeva.

Programska linija za unapređenje inovativnosti namijenjena je preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima.

Ukupan budžet za realizaciju te programske linije iznosi 100 hiljada EUR.

Njima je namijenjena i programska linija za uvođenje međunarodnih standarda, a ukupan budžet iznosi 300 hiljada EUR.

Pravo učešća u programskoj liniji za modernizaciju prerađivačke industrije imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji posluju najmanje dvije godine i čija je pretežna djelatnost registrovana u oblastima prerađivačke industrije.

Ukupan budžet iznosi 300 hiljada EUR.

Pravo učešća u programskoj liniji za razvoj klastera imaju klasteri preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća registrovani kao nevladina organizacija ili kao privredno društvo, a koji broje najmanje tri člana.

Ukupan budžet za realizaciju te programske linije iznosi 150 hiljada EUR.

Na programsku liniju za podsticaj direktnih investicija pravo učešća imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća, a ukupan budžet iznosi 2,3 miliona EUR.

Na programsku liniju za podsticaj proizvodnih procesa pravo učešća imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća, a budžet iznosi 1,3 miliona EUR.

Programska linija za razvoj zanatstva namijenjena je preduzetnicima i preduzećima koji obavljaju zanatsku djelatnost, a ukupan budžet iznosi 50 hiljada EUR.

Za programsku liniju za podršku digitalizaciji mogu se prijaviti preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, a budžet iznosi 200 hiljada EUR.

Programska linija za podršku internacionalizaciji namijenjena je takođe preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, a budžet iznosi 100 hiljada EUR.

Budžet programske linije za podsticaj cirkularne ekonomije je 150 hiljada EUR, a programske linije za podršku malih ulaganja preduzetnika - žene i mladi u biznisu, iznosi 80 hiljada EUR.

Programska linija za pružanje mentoring usluga namijenjena je mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a budžet je 35 hiljada EUR.

Na programsku liniju za razvoj preduzetništva mogu se prijaviti pojedinci - potencijalni preduzetnici i postojeća preduzeća koja posluju najduže godinu od dana objavljivanja javnog poziva, a budžet iznosi 15 hiljada EUR.