Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

KASNIĆE BRISKA GORA, EPCG GRADI NOVU MINIHIDROELEKTRANU

18.11.2021
image

Aktuelna Vlada odlučila je da prekine dosadašnje aktivnosti na pripremi za izgradnju buduće solarne elektrane Briska gora nadomak Ulcinja.

Nakon što su donijete odluke o izmjenama i dopunama prostorno urbanističkog plana i o dugoročnom zakupu državnog zemljišta radi izgradnje solarne elektrane, svi oni su 4. marta stavljeni van snage „zbog formalnih nedostataka”.

Sada je takođe odlučeno kako je „cjelishodnije pristupiti izradi novog PUP-a“.

Iz Vlade smatraju da će tako „stvoriti planske preduslove za rješavanje ključnih razvojnih problema, naročito za infrastrukturu, kontrolisan turistički razvoj, planski tretman neformalnih objekata, poštovanje svih aspekata zaštite životne sredine”.

„Prihvaćen je predlog Ministarstva odbrane za ustupanje Upravi za katastar i državnu imovinu na upravljanje nepokretnosti koja predstavlja bivše vojno odmaralište ‘Valdanos’ u Ulcinju”, odlučeno je na sjednici.

U Informaciji o realizaciji projekata obnovljivih izvora energije navodi se da su izgrađene 32 male hidroelektrane (mHE) i dvije vjetroelektrane Krnovo i Možura.

Aktuelna Vlada jednostrano je raskinula devet ugovora o koncesiji i jedan sporazumni raskid, a moguće je da će još jedan koncesionar iskoristiti to pravo uz obeštećenje.

S druge strane, Vlada je odobrila Elektroprivredi Crne Gore koja je u većinskom državnom vlasništvu da koristi vodu iz akumulacije Otilovići za malu hidroelektranu.

„ Koncesija se daje na 30 godina, visina naknade je 6,5 odsto ostvarene godišnje proizvodnje i ne može biti manji od pet odsto od planirane proizvodnje iz tehničko-tehnološkog rješenja na koji je data saglasnost. Pomenuti procenti godišnje proizvodnje se preračunavaju u novčani iznos po prosječnoj cijeni električne energije na berzi u godini za koju se vrši obračun koncesione naknade, i raspoređuje u državni i lokalni budžet”, zaključeno je na sjednici.

 

Izvor: Dnevne novine